Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Нижні Ремети


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Адміністрація школи

 

Директор школи: Балега Марія Василівна, 1963 р.н., освіта - повна вища, філологічний факультет УжДУ,1990 (викладач рос.мови). З 1988 року працює в школі; на даній посаді - з 2008. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії (12 т.р.). Звання "Старший учитель". Проходження атестації - 2017 р. . Курсова перепідготовка 2014, Ужгород ЗІППО №ЗІСПКОО9637. Працює над проблемою: "Розвиток творчих здібностей на уроках світової літератури та рос. мови"
Директор школи Балега Марія Василівна відповідає за забезпечення школи кадрами та їх розстановку, прийом на роботу та звільнення з роботи навчально-допоміжного обслуговуючого персоналу школи; займається організацією проведення атестації учителів і подання на нагородження та підвищення кваліфікації; проведення та підготовку  педрад та нарад при директорі; за правильне планування річного плану школи та перспективного розвитку школи; готовність школи до нового навчального року; ведення особових справ; набір учнів до 1 класу та прийом учнів до школи; дотримання  єдиних педагогічних вимог у школі, режиму навчальних занять, сприятливих умов виробничої кваліфікації робітників школи; організація і якість навчально-виховної роботи з учнями, за зміцнення їх здоров'я та фізичного розвитку, за  відвідування учнями школи, а також за за господарсько-фінансовий стан школи; за об’єктивність оцінки знань,умінь та навичок учнів,відповідальність за заміщення уроків, техніки безпеки школи та оформлення відповідних документів з техніки безпеки; за збереження здоров'я і життя учнів та працівників школи; відповідає за створення належних санітарно-гігієнічних умов для навчання учнів та роботи працівників, за ведення шкільної документації. Відповідає за організацію ЦО в школі.
  Керує безпосередньою роботою заступника директора школи з навчально-виховної роботи, роботою шкільної ради, педагогічної ради, колективу школи, педагогів-організаторів та бібліотекаря школи.
  Організовує роботу по річному плану, роботу з батьками і громадськими організаціями.
Контролює виконання навчального плану, рішень педради та рекомендації народ при директорові, організацією безкоштовного харчування учнів.
Контролює роботу вчителів суспільно-гуманітарного циклу, стан викладання таких предметів:
українська мова і література;
світова література;
історія;
музика;
іноземна мова;
образотворче мистецтво;
фізичне виховання;
художня культура
роботу гуртків, ГПД.
  Складає річний план, перспективний план роботи школи; видає накази та розпорядження, інші документи, які відносяться до школи.
 Погоджує свою діяльність, із районним відділом освіти; звітує про організацію, стан і результати навчально-виховної роботи та матеріально-технічного забезпечення перед вищими органами освіти та вищестоящими інстанціями.
 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи - Біла Мар'яна Іванівна, 1974 р.н., освіта - повна вища, біологічний факультет УжДУ, 1996р. (викладач біології і хімії). З 1994 року працює у школі. На посаді заступника з 2013 р. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії (12 т.р.). Звання "Старший учитель". Проходження атестації - 2013 р. Курсова перепідготовка 2014, Ужгород ЗІППО №ЗІСПК011616 (заступників директорів). Курсова перепідготовка 2014, Ужгород ЗІППО №ЗІСПК011669 (вчителів біології). Працює над проблемою: "Активізація пізнавальної діяльності учнів"

 

Заступник  директора з навчально - виховної роботи
Біла Мар'яна Іванівна
Організовує навчально - виховну роботу в навчальному закладі, проводить методичну роботу з педпрацівниками, контролює роботу методоб'єднань.
Складає розклад уроків; контролює правильність планування навчальної роботи.
Відповідає за правильну організацію навчальної роботи предметів природно – математичного циклу, а саме:
Математика;
Фізика;
Хімія;
Біологія;
Основи здоров'я;
Географія;
Природа;
Інформатика
Трудове навчання;
Контролює ефективність роботи педпрацівників, зокрема,якість знань, умінь і навичок; ведення класних журналів, поурочних планів;
Контролює відвідування учнями школи.
Сприяє позитивному морально-психологічному клімату в колективі педагогів;
Керує роботою вчителів природничо-математичного циклу.
Контролює проведення контрольних, практичних і лабораторних робіт; керує підготовкою і проведенням екзаменів.
Організовує підготовку і проведення загальношкільних заходів навчального характеру.
Складає графік проведення контрольних робіт та проведення зрізів знать у кінці семестрів. 
Допомагає в оформленні наказів з основної діяльності.
Погоджує свою діяльність із директором школи та звітує перед ним та педрадою про організацію, стан і результати навчальної роботи. Висвітлює роботу школи на сайтах школи: remety-zosh.edukit.uz.ua  та  nremeti166.zakosvita.com.ua
 
Завгосп школи Сімчера Лариса Іванівна
Відповідає за збереження будівель та шкільного майна;
1. Матеріально-технічного забезпечення навчального процесу .
2. Керує роботою техперсоналу;
3. Організовує проведення ремонту шкільних приміщень .
4. Контролює дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі;
5. Спільно з комісією проводить інвентаризацію шкільного майна;
6. Дотримання норм та вимог охорони праці, пожежної безпеки,температурного режиму в школі;
7. Погоджує свою роботу з директором школи та звітує перед ним про хід виконання ти чи інших робіт з господарської діяльності.