Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Нижні Ремети


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Моніторинг

МОНІТОРИНГ

 

Одним із шляхів отримання інформації, її використання та прогнозування освітніх результатів є моніторингові дослідження. 
       
Мета моніторингових досліджень
1. Діагностична:
- діагностувати стан навчально-виховного процесу;
- створити атмосферу зацікавленості, довіри та спільної творчості.
2. Мотиваційна:
- формувати в учнів відповідальне ставлення до оволодіння системою знань, умінь, навичок та вміння самостійно здобувати потрібні знання впродовж усього життя;
- підвищити відповідальність педагогів за якість знань учнів;
- забезпечити вивчення та впровадження сучасних освітніх технологій, їх елементів, активних форм і методів навчання в повсякденну практику викладання навчальних предметів.
3. Розвивальна:
- готувати особистість із високим рівнем комунікативної компетентності, яка здатна вільно висловлювати свої думки та почуття як в усній, так і в письмовій формі щодо аспектів суспільного життя та в різних галузях знань;
- розвивати потреби комунікативно - діяльнісної спрямованості.
4. Виховна:
- забезпечити єдність урочної та позаурочної діяльності через мережу позакласних заходів, індивідуальних завдань, спрямованих на мобілізацію загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання кожного учасника навчально-виховного процесу.
 
Інформація про стан засвоєння навчального матеріалу класом в цілому та окремими учнями зокрема  допомагає вчителю правильно обирати методи навчання й повніше здійснювати індивідуальний підхід.

 

Для того щоб дослідження були корисними для всіх учасників навчально-виховного процесу виникає необхідність у поданні матеріалів дослідження у формі узагальнюючих таблиць.

 

 

Завданням моніторингу якості знань є:
1. Оцінити навчальну спроможність учнів до опанування навчального матеріалу з базових дисциплін та вивчити тенденції в підвищенні якості знань.
2. Визначити причини недостатнього рівня якості знань учнів і шляхи їх подолання.
3. Скласти програму регулювання та корекції рівня знань учнів відповідно до вимог Державного стандарту.

 

                  Програма регулювання та корекції рівня знань учнів
Опитувати учнів частіше, ніж інших.
Дозволяти під час відповіді біля дошки користуватися опорними схемами, таблицями, пропонувати (у разі потреби) план відповіді.
Дбати про доброзичливий тон під час опитування, активно заохочувати успіхи, спеціально створювати «ситуацію успіху».
Стимулювати інтерес учня і підтримувати його увагу під час сприйняття нового матеріалу.
Забезпечувати оптимальну складність матеріалу, темп навчання на уроці.
Використовувати посильні, з постійним ускладненням завданням.
Давати більш детальний інструктаж про наступну роботу.
Застосовувати попереджувальні вправи, що створюють успіх при розв’язуванні наступних задач.
Приділяти підвищену увагу та надавати допомогу у ході роботи.
Проводити консультації у позаурочний час.
Чітко вказувати, які саме розділи підручника повторити, на які запитання відповісти.
Заохочувати товариську підтримку.
 
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із української мови
за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
3 16 3 19 5 31 1 6 7 44 8/50% 13/81%
4 16 6 38 7 44 6 38 6 38 12/76% 10/62%
5 9 2 22 4 44 1 12 2 22 3/34% 7/78%
6 10 2 20 3 30 3 30 2 20 5/50% 8/ 80%
7 14 2 14 5 36 7   0 50 7/50% 12/86%
8 5 0 0 0 0 3 60 2 40 5/100% 5/100%
9 4 0 0 1 25 2 50 1 25 3/ 75% 4/ 100%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із української літератури

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

 

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 9 2 22 3 34 2 22 2 22 4/44% 7/78%
6 10 2 20 3 30 3 30 2 20 5/50% 8/80%
7 14 2 14 5 36 4 29 3 21 7/50% 12/86%
8 5 0 0 0 0 3 60 2 40 5/100% 5/100%
9 4 0 0 1 25 2 50 1 25 3/ 75% 4/ 100%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із математики

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
3 16 2 12 5 32 2 12 7 44 9/56% 14/88%
4 16 4 25 4 25 2 12 6 38 8/50% 12 / 75%
5 9 - 0 7 77 - 0 2 23 2 / 23 5 / 100%
6 10 2 20 5 50 - 0 3 30 3/30 8 / 80 %
7 14 А-2 
Г-2
14 14 А – 5 
Г - 6
36 43 А – 7 
Г - 6
50 43 0 0 0 0 А-7/50 Г-6/43 А – 12 / 86% 
Г – 12 / 86%
8 5 А - 0 
Г - 0
0 0
0
0 0 А-3 
Г-3
60 60 А-2
Г-2
40 40 А-5/100 Г-5/100 А - 5 / 100% 
Г - 5 / 100%
9 4 А - 1 
Г - 0
25 0 А – 2
Г - 3
50 75 А -1 
Г-1
25 25 - - 0 0 А-1/25 Г-1/25 А – 3 / 75% 
Г – 4 / 100%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із фізики

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
7 14 2 14 5 36 7 50 - 0 7/50% 12/86%
8 5 - 0 - 0 3 60 2 40 5/100% 5/100%
9 4 - 0 2 50 2 50 - 0 2/50% 4/100%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із інформатики

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

 

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 9 - - 4 44 3 33 2 23 5/56% 9/100%
6 10 - - 2 20 1 10 7 70 8/80% 10/100%
7 14 2 14 5 36 2 14 5 36 7/50% 12/86%
8 5 - - - - - - 5 100 5/100% 5/100%
9 4 - - - - 1 25 3 75 4/100% 4/100%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із біології

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

 

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
6 10 2 20 2 20 3 30 3 30 6/60% 8/80%
7 14 2 14 5 36 7 50 0   7/50% 12/86%
8 5 - - - - 3 60 2 40 5/100% 5/100%
9 4 1 25 1 25 2 50 - 0 2/50% 3/75%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із хімії

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
7 14 2 14 6 43 6 43 - 0 6/43% 12/86%
8 5 - 0 - 0 3 60 2 40 5/100% 5/100%
9 4 - 0 3 75 1 25 - 0 1/25% 4/100%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із основ здоров’я

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

 

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 9 - 0 2 22 5 56 2 22 7/78% 9/100%
6 10 - 0 3 30 4 40 3 30 7/70% 10/100%
7 14 - 0 5 36 6 43 3 21 9/64% 14/100%
8 5 - 0 - 0 3 60 2 40 5/100% 5/100%
9 4 - 0 1 25 3 75 - 0 3/75% 4/100%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із фізичної культури

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 9 - - - - - - 9 100 9/100% 9/100%
6 10 - - 2 20 1 10 7 70 8/80% 10/100%
7 14 - - - - 4 29 10 71 14/100% 14/100%
8 5 - - - - - - 5 100 5/100% 5/100%
9 4 - - - - 1 25 3 75 4/100% 4/100%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із трудового навчання

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 9 - - 2 22 3 33 4 44 7/77% 9/100%
6 10 - - 1 10 2 20 7 70 9/90% 10/100%
7 14 - - 2 14 1 7 11 79 12/86% 14/100%
8 5 - - - - - - 5 100 5/100% 5/100%
9 4 - - 1 25 - - 3 75 3/75% 4/100%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із природознавства

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
3 16 1 6 5 31 3 19 7 44 10/63% 15/94%
4 16 2 12 4 25 4 25 6 38 10/63% 14/88%
5 9 - 0 4 45 3 33 2 22 5/55% 9/100%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із географії

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
6 10 2 20 3 30 2 20 3 30 5/50% 8/80%
7 14 2 14 6 43 6 43 - - 6/43% 12/86%
8 5 - - - - 3 60 2 40 5/100% 5/100%
9 4 - - 1 25 2 50 1 25 3/75% 4/100%
Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів
з історії за результатами І семестру 2017/2018 н.р.
Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 9 - - 6 66 1 12 2 22 3/34% 9/100%
6 10 2 20 3 30 2 20 3 30 5/50% 8/80%
7 14 У-3 
В-3
21 21 У-3
В-5
21 36 У-8 
В-6
58 43 - - - - У-8/58% В-6/43% У-11/79% В-11/79%
8 5 Історія України - Всесвітня - - - - У-3 
В-3
60 60 У-2 
В-2
40 40 У-5/100 В-5/100 У-5/100% В-5/100%
9 4 У-1 
В-0
25 0 У-1 
В-1
25 25 У-2 
В-2
50 50 У-0 
В-1
- 25 У-2/50% В-3/75% У-3/75% В-4/100%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із правознавства

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

 

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
9 4 0 0 1 25 2 50 1 25 3/75% 4/ 100%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із англійської мови

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

 

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
3 16 3 19 5 31 1 6 7 44 8/50% 13/81%
4 16 3 19 5 31 2 12 6 38 8/50% 13/81%
5 9 2 22 5 56 0 0 2 22 2/22% 7/78%
6 10 3 30 3 30 1 10 3 30 4/40% 7/70%
7 14 2 14 5 36 5 36 2 14 7/50% 12/86%
8 5 0 0 1 20 2 40 2 40 4/80% 5/100%
9 4 0 0 1 25 3 75 0 0 3/75% 4/100%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 9 3 33 3 33 1 12 2 22 3/34% 6/67%
6 10 3 30 3 30 2 20 2 20 4/40% 7/70%
7 14 2 14 6 43 6 43 - - 6/43% 12/86%
8 5 - - 1 20 2 40 2 40 4/80% 5/100%
9 4 - - 2 50 1 25 1 25 2/50% 4/100%

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із музичного мистецтва

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
5 9 0 0 0 0 4 44 5 56 9/100 9/100
6 10 1 10 2 20 0 0 7 70 7/70 9/90
7 14 0 0 2 14 0 0 12 86 12/86 14/100

Моніторингова карта рівня навчальних досягнень учнів із мистецтва

за результатами І семестру 2017/2018 н.р.

 

Клас Кількість учнів Початковий рівень % Середній рівень % Достатній рівень % Високий рівень % Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
8 5 0 0 0 0 0 0 5 100 5/100% 5/100%
9 4 0 0 1 25 2 50 1 25 3/75% 4/100%

 

 

 

 

 

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№161
від 21.12.2017 року
Про підсумки проведення адміністративних перевірочних контрольних робіт за І семестр 2017-2018 н. р. з математики в 3 - 9 класах
На виконання наказу по школі № 158 від 27.11.2017 року Про проведення адміністративних перевірочних контрольних робіт за І семестр 2017-2018 н. р.
з української мови та математики в 3 - 9 кл., з метою перевірки якості знань учнів, проведено адміністративні перевірочні контрольні роботи з математики в 3 - 9 класах в період з 14.12.2017 р. по 22.12.2017р.
Вчителі підготували матеріали для проведення контрольних робіт до 14.12.2017р. (3 клас - вчитель Лендєл Г.В.;5 клас – Гоал Н.І.; 6-8 класи- Ребрик Н.В.; 5 і 9 класи- Радченко Я.І.).
Узагальнені результати робіт подано в таблиці:

 

 

Клас Кількість учнів у класі Писало роботу Початковий рівень (1-3) Середній рівень (4-6) Достатній рівень (7-9) Високий рівень (10-12) Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
3 16 16   7 – 44 % 3 – 19 % 6 – 37 % 9 - 56 % 9 - 100 %
4 16 14 3 - 21 % 2 - 14 % 5 – 36 % 4 – 29 % 9 – 66 % 11 – 79%
5 9 7 4 - 57% 1 – 14 % - 2 - 29% 2 - 29% 3 - 43%
6 10 7 - 5 - 62% - 3 – 38 % 3 – 38 % 7 - 100%
7 14 а-12, г-11 - а 6 -50% г 6 - 55% а 6 -50% г 5 - 45% - а 6 -50% г 5 - 45% а 12-100 % г 11 -100%
8 5 5 -   а 5 - 100% г 5 -100% - а 5-100% г 5-100% 5 -100% 5 -100%
9 4 3 а -0% г 1- 33% а 1 -33% г 1 - 33% а 1 -67% г 1- 33% а - 0% г - 0% а 1 -67% г 1 -33% 3 - 100% 2 - 66%

 

Проведені контрольні роботи з математики у 3-9 класах дали змогу перевірити рівень якості знань учнів.
Результати контрольних робіт свідчать про те, що програмовий матеріал в основному засвоюється учнями на рівні програмних вимог.
В порівнянні з результатами діагностичних робіт, написаних на початку навчального року ( у вересні) , рівень якості знань учнів 3,4, 6,8 та 9 класів зріс, а рівень якості знань учнів 5 та 7 класів – знизився.
Писало всього 75 учнів. Тільки 20 % учнів при виконанні контрольної роботи досягли високого рівня, початковий рівень - 8%.
Враховуючи вищесказане,
НАКАЗУЮ:
1.Учителям початкових класів Лендєл Г.В. та Гоал Н.І. та вчителям математики Ребрик Н.В. та Радченко Я.І.:
1.1. Продовжувати роботу над виправленням типових помилок, допущених учнями при виконанні контрольних робіт.
1.2. Звернути належну увагу на математичну грамотність учнів у записах ними пояснень, скорочень, відповідей.
1.3. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які недостатньою мірою засвоїли програмовий матеріал.
1.4. З метою усунення прогалин у знаннях учнів запланувати та провести уроки корекції знань учнів.
1.5. Раціонально використовувати робочий час на уроці, застосовувати індивідуальні та групові форми роботи, стимулювати творчу пошукову діяльність учнів.
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№139
від 20.10.2017 р.
Про підсумки проведення моніторингу знань з української мови у 4-9 класах
Згідно плану роботи школи проведений моніторинг знань з української мови в 4- 9 кл. та виявлений такий рівень знань учнів:

 

 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.
Поч.р.-16% Поч.р.-45% Поч.р.-45% Поч.р.-34% Поч.р.-0% Поч.р.-35%
Сер.р.-16% Сер.р.-15% Сер.р.-14% Сер.р.-17% Сер.р.-60% Сер.р.-0%
Дос.р.-16% Дос.р.-25% Дос.р.-27% Дос.р.-42% Дос.р.-20% Дос.р.-65%
Вис.р.-52% Вис.р.-15% Вис.р.-14% Вис.р.-7% Вис.р.-20% Вис.р.-0%

 

За результатами моніторингу,
НАКАЗУЮ:
1.Вчителям української мови Іванюк О.М. та Маргітич О.І. покращити рівень знань учнів з української мови, використовуючи різні форми та методи роботи.
2.Більше уваги приділяти грамотності учнів, писати диктанти, аналізувати помилки, працювати над ними.
3.Гоал Н.І.звернути увагу на мову та мовлення учнів, працювати над граматичними помилками, частіше проводити діагностичні перевірки знань.
4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected],
код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№138
від 06.10.2017 року
Про підсумки проведення діагностичних контрольних робіт з математики у 3-9 класах
Згідно плану роботи школи у першій половині вересня проведено діагностичні контрольні роботи з математики в 3-9 класах (3 клас - вчитель Лендєл Г.В.;5 клас – Гоал Н.І.; 6-8 кл.- Ребрик Н.В.; 5 і 9 кл.- Радченко Я.І.).
Узагальнені результати робіт подано в таблиці:

 

 

Клас Кількість учнів у класі Писало роботу Початковий рівень (1-3) Середній рівень (4-6) Достатній рівень (7-9) Високий рівень (10-12) Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
3 16 15 6 – 40 % 4 – 26 % 4 – 26 % 1 – 8 % 5 – 34 % 9 - 60 %
4 16 14 2 - 14 % 4 - 29 % 3 – 22 % 5 – 35 % 8 – 37 % 12 – 86%
5 12 7 - 4 - 57% 1 - 14 % 2 - 29% 3 - 43% 7 - 100%
6 10 7 - 2 - 28% 2 – 28 % 3 – 46 % 5 - 74% 7 - 100%
7 14 11 2 – 18 % 2 – 18 % 7 – 64 % - 7 - 64% 9 – 82 %
8 5 5 - а 3 - 60% г - а 2 - 40% г 5 -100% - а 2 - 40% г 5-100% 5 -100% 5 -100%
9 6 4 а 1-25% г - 0% а 2 -50% г 3 - 75% а 1 -25% г - 0% а - 0% г 1 -25% а 1 -25% г 1 -25% 3 - 75% 4 - 100%

 

За результатами діагностичних контрольних робіт,
НАКАЗУЮ:
1. З метою усунення прогалин у знаннях учнів запланувати та провести уроки корекції знань учнів.
2. Включати вправи на повторення, аналізувати помилки, працювати над ними.
3. Приділяти більш уваги розв’язуванню завдань нестандартної форми, завдань високого рівня.
4. Продовжувати індивідуальну роботу з учнями.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.