Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Нижні Ремети


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Методична робота 2017/2018 н.р.

/Files/images/14_jovtnya/Metodichna-robota.gif
Аналіз методичної роботи
Нижньореметівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
за 2017/2018 навчальний рік
Методична робота з педагогічними працівниками школи у 2017/2018 навчальному році проводилася у відповідності до Законів України «Про освіту», наказу по школі від 07.09.2017 р. №114 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році» та була спрямована на розвиток педагогічної творчості вчителів, підвищення їх фахової майстерності відповідно до рівня дидактичних умінь та розвитку творчості шляхом участі у методичних заходах різних рівнів, самоосвіти, що сприяло відповідності знань, умінь і навичок педагогів сучасним вимогам.
На початку навчального року була створена Методична рада школи. До її складу ввійшли: директор школи, заступник директора з НВР Біла М.І.; голова профспілкової організації школи Маргітич О.І.; голови шкільних методичних об’єднань: Митровці Г.І., Іванюк О.М., Пилип Д.Я., Ю.В., Хіміч Т.І. Створено чотири шкільні методичні об'єднання:
1. Вчителів початкових класів, у складі: Хіміч Т.І. (2 кл.), Лендєл Г.В. (3 кл), Гоал Н.І.(4 кл), Звонар Н.О.(1 кл.), Зякун М.М.- вихователь ГПД.
Керівник: Хіміч Тетяна Іванівна.
2. Вчителів-предметників природничо-математичного циклу, у складі: Митровці Г.І.(вчитель хімії, природознавства, основ здоров'я), Біла М.І.(вчитель біології), Сонливий В.М. (вчитель фізичної культури), Ребрик Н.В.(вчитель математики, інформатики , фізики), Радченко Я.І. (вчитель математики, трудового навчання), Пилип Д.Я.(вчитель географії).
Керівник: Митровці Ганна Іванівна
3. Вчителів предметників гуманітарного циклу, у такому складі: Балега М.В. ( вчитель російської мови), Пилип Д.Я. (вчитель історії, правознавства, мистецтва та художньої культури), Іванюк О.М. (вчитель української мови та літератури ), Маргітич О.І. (вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, образотворчого мистецтва), Кузьма О.І. (вчитель англійської мови), Радченко Я.І.(вчитель музичного мистецтва )
Керівник: Іванюк Олеся Михайлівна.
4. Класних керівників, у складі: Іванюк О.М.(9 кл.), Ребрик Н.В. (8 кл.), Маргітич О.І.( кл.), Пилип Д.М.(6 кл.), Радченко Я.І. (5 кл.).
Керівник: Пилип Діана Ярославівна.
Педагогічний колектив працював над єдиною науково-методичною проблемою «Формування особистості учня, виявлення його нахилів, здібностей, талантів в процесі навчання, виховання і саморозвитку».
Науково-методична робота розглядалася як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів. Робота планувалася в співпраці адміністрації школи та керівників методичних об'єднань.
Члени методичної ради спрямовували діяльність школи на підвищення ефективності навчально-виховного процесу та повним розкриттям творчого потенціалу кожного учня. Цьому сприяло використання інноваційних технологій навчання.
Протягом 2017/2018 навчального року організовано та проведено методичні заходи:
• Участь у пленарному та секційних засіданнях серпневої конференції;
• Згідно плану були проведені 4 методичні тижні - 2 теоретичні і 2 практичні.
І. жовтень: Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднань .
ІІ (практичний) методичний тиждень проходив у школі з 11 по 15 грудня проводився практичний методичний тиждень на тему: «Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів створення ситуації успіху в навчальній діяльності. Організація самостійної роботи учнів»
Згідно графіку проведено такі відкриті уроки:
1. Урок алгебри у 7 класі на тему:«Добуток різниці та суми двох виразів» Ребрик Н.В.
2. Виховна година у 9 класі на тему: « Права дитини. Їх реалізація в суспільстві» Іванюк О.М.
3. Урок хімії у 7 класі на тему: «Фізичні і хімічні явища. Хімічні реакції та явища. що їх супроводжують » Митровці Г.І.
4. Урок математики у 5 класі на тему: «Степінь натурального числа з натуральним показником» (Радченко Я.І. )
5. Урок російської мови у 7 класі на тему: «Буквы а, о, ь на конце наречий» Балега М.В.
6. Урок природознавства у 4 класі на тему: «Океани Землі» - Гоал Н.І.
7. Виховне заняття в ГПД на тему: «Казкарі усього світу чудеса дарують дітям» - Зякун М.М.
8. Урок математики у 3 класі на тему: «Додавання і віднімання круглих сотень і десятків. Розширена задача на зведення до одиниці» (Лендєл Г.В. )
9. Урок математики у 2 класі на тему: «Дія ділення. Задачі дії різного ступеня» (Хіміч Т.І.)
10. Урок історії України у 8 класі на тему: «Битва під Берестечком. Білоцерківський мирний договір. Іван Богун» - Пилип Д.Я.
11. Урок англійської мови у 4 класі на тему: «День народження» Кузьма О.І.
12. Виховна година у 1 кл на тему: «Мандруємо стежиною добра» (Звонар Н.О.)
Відкриті уроки і виховні години обговорювалися на засіданнях методоб'єднань. Отримали високу оцінку колег.
ІІІ (практичний) методичний тиждень на тему: «Активізація пізнавальної діяльності учнів. Інноваційний підхід до проблеми» проведено 12 по 23 лютого.
Згідно графіку вчителями проведено такі відкриті уроки:
1. Біла М.І. - урок біології у 6 класі на тему: «Квітка – орган розмноження»
2. Ребрик Н.В. - виховна година» у 8 класі на тему: «Життя людини найвища цінність»
3. Маргітич О.І.- виховна година у 7 класі на тему: «Цінність людини у її унікальності»
4. Хіміч Т.І. - виховна година у 2 класі на тему: «Дружба – найцінніший скарб»
5. Радченко Я.І. - виховна година у 7 класі на тему: «Секрети дружби»
6. Кузьма О.І. урок англ. мови у 8 класі на тему: «Музика навколо нас»
7. Маргітич О.І. урок української мови у 6 класі на тему: «Ступені порівняння якісних прикметників »
8. Лендєл Г.В. - виховна година у 3 класі на тему:"У хворобі щастя не буває, лише в здоров'ї щастя є"
9. Пилип Д.Я. виховна година у 6 класі на тему: «Добро починається з тебе»
10. Звонар Н.О., урок математики у 1 класі на тему: «Додавання і віднімання в межах 10»
11. Гоал Н.І. Виховна година у 4 класі на тему: «Леся Українка – геніальна дочка України"
12. Іванюк О.М. урок української літератури у 8 класі на тему: «Проблема волі людини та можливостей її здобуття «Дорогою ціною» Михайло Коцюбинський»
13. Сонливий В.М. урок фізкультури у 6 класі на тему: «Теніс»
На засіданнях методоб´єднань проведено обговорення уроків. Відкриті уроки добре продумані, цікаві, пройшли на високому методичному рівні.
ІV. квітень: Обмін досвідом, організація повторення навчального матеріалу та підготовка до ПДА . Підведення підсумків методичної роботи.
Охоплено курсовою перепідготовкою вчителів початкових класів: Гоал Н.І. та Звонар Н.О., вихователя ГПД Зякун М.М.
Педагоги, які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року (Наказ МОНУ від 15.01.2018 р. № 34 та №36), Гоал Н.І., Звонар Н.О., Кузьма О.І. та Зякун М.М., проходили дистанційний онлайн - курс для ознайомлення з новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентнісного навчання.
Було враховано побажання педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. Паралельно з курсами широко застосовувалися можливості самоосвітньої діяльності: кожен педагог займався самовдосконаленням згідно індивідуальних планів самоосвіти.
Вивчався досвід учителів, що атестувалися. Чергову атестацію пройшли:
Митровці Ганна Іванівна, вчитель хімії, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».
Біла Мар’яна Іванівна, вчитель біології, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».
Біла Мар’яна Іванівна, педагог-організатор, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
Позачергову атестацію пройшла Ребрик Наталія Василівна, вчитель математики. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»
16 учнів 2 - 9 класів взяли участь у конкурсі з англійської мови «Гринвіч». І місце – відмінний результат: Панасюк Даніель (2 клас) та Іванюк Меліса (4 клас). Координатор гри вчитель англійської мови Кузьма Оксана Іванівна.
Участь у ХVIІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Переможцями районного туру стали: учень 3 класу Лендєл Михайло (вчитель Лендєл Г.В.) ; учениця 4 класу Іванюк Меліса (вчитель Гоал Н.І.); учениця 6 класу Лендєл Ганна (вчитель Маргітич О.І.); ІІ місце посіла учениця 5 класу Мікловші Юлія(вчитель Маргітич О.І.); ІІ почесне місце у ІІІ (обласному) турі XVIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та премію від Всесвітньої єврейської організації STL отримала Іванюк Меліса.
12 учнів 2- 8 класів взяли участь і показали хороші результати у Міжнародному природничому конкурсі «Геліантус». Диплом абсолютного переможця VIІI Міжнародної природознавчої гри "Геліантус - 2017" виборов Дудинець Максим. Дипломи ІІ ступеня отримали: Сімчера Романна (7 клас), Нестерук Андріана (7 клас), Гобокан Михайло (8 клас), Пак Емеше (8 клас). Дипломи ІІІ ступеня отримали: Пйонтик Богдан (5 клас) та Мікловші Юлія (5 клас). Дипломи переможців у початковій школі отримали: Бутько Катерина (2 клас), Панасюк Даніель (2 клас), Вовканич Мартіна (4 клас) та Махньова Анастасія (4 кл). Координатори гри: Митровці Г.І., Біла М.І., Гоал Н.І., Хіміч Т.І.
8 учнів 2 та 4 класів взяли участь у IX Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»—2018»: отримали 5 Дипломів і 3 сертифікати учасника. Координатори гри : Біла М.І.,Гоал Н.І.,Хіміч Т.І.
Мікловші Юлія та Сокач Вікторія отримали дорий результат Міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерної вправності «Бобер-2017». Координатор: Ребрик Н.В.
5 із 7 учнів отримали добрий результат Міжнародного конкурсу з фізики «Левеня-2017». Координатор: Ребрик Н.В.
12 учнів 2 та 6 класів взяли участь і стали дипломантами Всеукраїнського математичного конкурсу «Кенгуру». 8 учнів отримали добрий сертифікат. 20 учнів взяли участь в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»: 2 відмінних і 5 добрих сертифікати. Координатор: Ребрик Н.В., Радченко Я.І.
Проведено Тиждень математики (Радченко Я.І. та Ребрик Н.В.), Олімпійський тиждень, Тижні безпеки руху, Тижні безпеки життєдіяльності (Митровці Г.І. та Біла М.І.) - превентивне виховання, Тижні історії та правознавства (Пилип Д.Я.), 2 тижні з 29 травня по11 червня - англомовний табір (Кузьма О.І.)
Цілеспрямовано здійснювалася позакласна робота, гурткова робота, що забезпечувало мотивацію учнів у навчанні. Учні школи займалися у таких гуртках: «Ерудит», «Умілі ручки», «Юний художник», «Літературне краєзнавство» РБДТ.
Отримали ІІ місце в районному конкурсі соціальної реклами "Чиста планета починається із кожного з нас"
Взяли участь у конкурсі «Воскресни, писанко!», у Всеукраїнській акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Зробимо Україну чистою», «Закарпаттю чисте довкілля»…
Навчальна діяльність учнів
На початку 2017/2018 навчального року було 108 учнів, у кінці І семестру – 102 учнів. На початку ІІ семестру – 103.
Навчання завершили 103 учнів у 1-9 класах.
Мережа класів: 1 клас - 15 учнів; 2 клас – 13 учнів; 3 клас – 17 учнів; 4 клас – 16 учнів; 5 клас – 9 учнів; 6 клас – 10 учнів; 7 клас – 14 учнів; 8 клас – 5 учнів; 9 клас – 4 учнів.
Протягом навчального року вибуло 6 учнів. Прибув 1 учень.
У 2017/2018 навчальному році школа працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку в 1 класі – 35 хвилин; в 2-4-х класах – 40 хвилин; в 5 – 11-х класах – 45 хвилин, перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.
Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг. За результатами річного оцінювання рівень якості знань учнів (високий+достатній) складає 43% (38 учнів); рівень компетентності учнів (високий+достатній+середній) - (23+15+31) - 69 учнів, що становить 78 % .
За статистичними звітами класів, за підсумками І семестру маємо такі показники:
На початку 2017/2018 н.р. в школі навчалося 108 учнів;
На кінець І семестру 2017-2018 н.р. в школі навчалися 102 учнів;
Вибуло – 6 учнів: Ракоші Вадим та Ракоші Богдан (5 клас), Марінко Сабіна та Іскра Богдан (9 клас), Бойченко Богдан (5клас) та Бойченко Назар (3 клас). Серед причин вибуття переважає зміна місця проживання.
Всього випускників 9 класу – 4 учнів;
Згідно довідки «Про підсумки закінчення І семестру 2017/2018 навчального року», моніторингових карт рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів, зведених таблиць успішності учнів 3-9 класів, маємо такі показники: закінчили І семестр 102 учнів, з них оцінювалося 74 учні:
початковий рівень –17 учнів -23%
середній рівень – 26 учнів - 35%
достатній рівень – 13 учнів -18%
високий рівень – 18 учнів - 24%
Не оцінювалися 15 учнів 1 класу та 13 учнів 2 класу
За підсумками ІІ семестру маємо такі показники:
На початку ІІ семестру 2017-2018 н.р. в школі навчалося 103 учнів;
Всього випускників 9 класу – 4 учнів;
Закінчили ІІ семестр 103 учнів.
Не оцінювалися: учні 1 класу - 15 учнів
Оцінювалося 88 учнів 2-9 кл.:
початковий рівень –10+19=19 учнів -22%
середній рівень – 14+11=31учень - 35%
достатній рівень – 6+9=15учнів - 17%
високий рівень – 16+7=23учні - 26%
Не атестованих учнів немає

 

Результати навчальних досягнень учнів 2-9 класів школи за 2017/2018н.р. наведено в таблиці:
Клас К-ть учнів Рівень навчальних досягнень учнів
високий % достатній % середній % початковий %
2 13 3 24% 1 7% 4 39% 5 38%
3 17 7 41% 2 12% 5 29% 3 18%
4 16 6 38% 3 19% 5 31% 2 12%
Всього 46 16 35% 6 13% 14 30% 10 22%
5 9 2 22% 0 0% 4 44% 3 33%
6 10 3 30% 1 10% 3 30% 3 30%
7 14 0 0% 5 36% 6 43% 3 21%
8 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0%
9 4 0 0% 1 25% 3 75% - 0%
Всього 5-9 кл 42 7 17% 9 21% 17 40% 9 21%
Всього 2-9 кл 88 23 26% 15 17% 31 35% 19 22%
Як свідчать дані, рівень якості знань учнів (високий+достатній) складає 42% (31 учень) у І семестрі, а в кінці навчального року 43% показали результати високого та достатнього рівня - це 35 учнів.
Рівень компетентності учнів (високий+достатній+середній) у І семестрі (13+18+26)- 57 учнів, що становить 77%, а в кінці навчального року рівень компетентності учнів (високий+достатній+середній) - (23+15+31) - 69 учнів, що становить 78 %.
Згідно графіку проведено ДПА у 4 та 9 класах.
Проведено перевірочні контрольні роботи у 4-9 класах з математики та української мови в І та ІІ семестрі.
Проведено шкільні предметні олімпіади (І тур). Участь у ІІ турі предметних олімпіад дала такі результати:
Дудинець Максим – ІІ місце в ІІ турі предметних олімпіад з біології.
Вчитель Біла М.І.
Галько Дарина - І місце в ІІ турі предметних олімпіад з української мови.
Вчитель Іванюк О.М.
Участь у МАН. Відділення:хімії, біології. Тема: "Легкий хмільний напій, його вплив на організм". Роботу виконав учень 8 класу Дудинець Максим. Науковий керівник Митровці Ганна Іванівна
МАН. Відділення математики. Тема: "Використання простих чисел". Роботу виконав учень 6 класу Попович Максим. Науковий керівник Ребрик Наталія Василівна
МАН. Відділення:хімії, біології. Тема: "Дослідження вмісту нітратів у найбільш широковживаних овочах та фруктах". Роботу виконав учень 8 класу Дудинець Максим. Вчитель Біла М.І.
Вивчено стан викладання хімії, біології, природознавства, основ здоров’я.
На кінець навчального року було перевірено виконання вчителями навчальних програм.
Оформлено моніторингові карти рівня навчальних досягнень учнів окремо з кожного предмету, також за результатами семестрів, навчального року оформлено зведені таблиці успішності учнів 2-9 класів.
Усі матеріали внутрішкільного контролю узагальнено в довідках і наказах по школі.
Робота школи регулярно висвітлюється Білою М.І. на сайтах
http://remety-zosh.edukit.uz.ua та http://nremeti166.zakosvita.com.ua/uk/site/index.html
Отже, слід зазначити, що методична робота у 2017/2018 н.р. проводилася на достатньому рівні.
У 2017/2018 навчальному році всі учні атестовані.
23 учнів школи нагороджено Похвальними листами.
4 випускників отримали Свідоцтва про базову загальну середню освіту.
Згідно з вищезазначеним,
РЕКОМЕНДУЮ:
1). У 2018/2019 навчальному році педагогічним працівникам покращити індивідуальну роботу з учнями, які отримали навчальні досягнення початкового та середнього рівнів, постійно співпрацювати з батьками з метою вивчення причин неуспішності у навчанні вказаних учнів та вжиття заходів по взаємодії школи та сім’ї для покращення результатів навчальної діяльності.
2). Вчителям-предметникам активізувати роботу з обдарованими учнями, продовжувати брати участь у різних конкурсах.
3). Класним керівникам покращити роботу з класними колективами та роботу з батьками.
Заступник директора з навчально-виховної роботи Біла М.І.

 

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№62
від 22.05. 2018
Про нагородження учнів 5-9-х класів
похвальними листами «За високі досягнення
у навчанні» в 2017/2018 навчальному році
Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.02.2012 №115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2012 за №271/20584, на підставі семестрового та річного оцінювання, за рішенням спільного засідання педагогічної ради та ради навчального закладу від 22.05.2018 протокол №10
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити учнів 5-9-х класів, які досягли високих успіхів у навчанні на рівні 10-12 балів за підсумками 2017/2018 навчального року, Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»:
- Пйонтика Богдана Івановича, учня 5 класу;
- Мікловші Юлію Іванівну, ученицю 5 класу;
- Поповича Максима Денисовича, учня 6 класу;
- Лендєл Ганну Михайлівну, учня 6 класу;
- Сокач Вікторію Романівну, учня 6 класу;
- Галько Дарину Андріївну, ученицю 8 класу;
- Дудинця Максима Михайловича, учня 8 класу;
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Білій Мар'яні Іванівні:
2.1.Вручити похвальні листи «За високі досягнення у навчанні» учням 5-9-х класів, зазначених у п.1 цього наказу, на урочистій лінійці.
25.05.2018
2.2.Взяти під контроль оформлення записів у Книзі обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот.
25.05.2018
2.3.Взяти під контроль оформлення записів в особових справах учнів щодо нагородження похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».
3.4.Взяти під контроль виставлення особистого підпису учнів про одержання нагороди в Книзі обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот.
3. Класним керівникам 5-8 класів: Радченко Я.І., Пилип Д.Я., Ребрик Н.В
3.1.Оформити похвальні листи «За високі досягнення у навчанні» учнів 5-9-х, класів, які мають високі досягнення у навчанні за підсумками 2017/2018 навчального року.
3.2.Зробити запис в особових справах учнів щодо нагородження похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

 

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№61
від 22.05. 2018
Про нагородження учнів 2-4-х класів
похвальними листами «За високі досягнення
у навчанні» в 2017/2018 навчальному році
Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.02.2012 №115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2012 за №271/20584, на підставі на підставі семестрового та річного оцінювання, за рішенням спільного засідання педагогічної ради та ради навчального закладу від 22.05.2018 протокол № 10
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити учнів 2-4-х класів, які досягли високих успіхів у навчанні на рівні 10-12 балів за підсумками 2017/2018 навчального року, похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»:
- Зякун Тимура, учня 2 класу
- Панасюка Даніеля, учня 2 класу
- Будько Катерину, ученицю 2 класу
- Галько Андрія, учня 3 класу
- Данканич Наталію, ученицю 3 класу
- Жиган Каріну, ученицю 3 класу
- Лендєла Михайла, учня 3 класу
- Негір Марію, ученицю 3 класу
- Нестерук Анастасію, ученицю 3 класу
- Тіба Тетяну, ученицю 3 класу
- Вовканич Мартіну, ученицю 4 класу
- Іванюк Мелісу, ученицю 4 класу
- Ларіну Анастасію, ученицю 4 класу
- Маргітич Дарину , ученицю 4 класу
- Оболонці Клавдію, ученицю 4 класу
- Сімчеру Богдану, ученицю 4 класу
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Білій Мар'яні Іванівні:
2.1.Вручити похвальні листи «За високі досягнення у навчанні» учням 2-4-х класів, зазначених у п.1 цього наказу, на урочистій лінійці.
25.05.2018
2.2.Взяти під контроль оформлення записів у Книзі обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот.
25.05.2018
2.3.Взяти під контроль оформлення записів в особових справах учнів щодо нагородження похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» класними керівниками 2-4-х класів: Лендєл Г.В., Хіміч Т.І., Гоал Н.І.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

 

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№58
від 18.05.2018 р.
Про підсумки проведення адміністративних перевірочних
контрольних робіт за ІІ семестр 2017-2018 н. р. з математики в 4 - 9 кл.
На виконання наказу по школі №43 від 10.04.2018 року Про проведення адміністративних перевірочних контрольних робіт за ІІ семестр 2017-2018 н. р. з української мови та математики в 4 - 9 кл., з метою перевірки якості знань учнів, проведено адміністративні перевірочні контрольні роботи з математики в 4 - 9 класах в період з 30.04.2018 р. по 11.05.2018 р.
Вчителі підготували матеріали для проведення контрольних робіт до 30.04.2017р. (4 клас – Гоал Н.І.; 6-8 класи- Ребрик Н.В.; 5 і 9 класи - Радченко Я.І.).
Узагальнені результати робіт подано в таблиці:

 

Клас Кількість учнів у класі Писало роботу Початковий рівень (1-3) Середній рівень (4-6) Достатній рівень (7-9) Високий рівень (10-12) Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
4 16 14 3 - 21 % 2 - 14 % 4 – 29 % 5 – 36 % 9 – 66 % 11 – 79%
5 8 8 3 - 38% 3 – 38 % - 2 - 24% 2 - 24% 5 - 62%
6 10 8 - 4 - 50% 1 – 13 % 3 – 37 % 4 – 50 % 8 - 100%
7 14 а-11, г-11 - а 6 -55% г 7 - 64% а 4 -36 % г 4 - 36% 1 – 9 % а 11 - 100% г 4 - 36% - г 11 -100%
8 5 5 -   а 5 - 100% г 5 -100% - а 5-100% г 5-100% 5 -100% 5 -100%
9 4 4 - 2 -50 % 2 – 50 % - 2 - 50% 4 - 100%
Проведені контрольні роботи з математики у 4-9 класах дали змогу перевірити рівень якості знань учнів.
Результати контрольних робіт свідчать про те, що програмовий матеріал в основному засвоюється учнями на рівні програмних вимог.
Враховуючи вищесказане,
НАКАЗУЮ:
1.Учителю початкових класів Гоал Н.І. та вчителям математики Ребрик Н.В. та Радченко Я.І.:
1.1. Продовжувати роботу над виправленням типових помилок, допущених учнями при виконанні контрольних робіт.
1.2. Використовувати диференційовані завдання з метою формування в учнів позитивного ставлення до навчання.
1.3. Звернути належну увагу на математичну грамотність учнів у записах ними пояснень, скорочень, відповідей.
1.4. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які недостатньою мірою засвоїли програмовий матеріал.
1.5. З метою усунення прогалин у знаннях учнів запланувати та провести уроки корекції знань учнів.
1.6. Раціонально використовувати робочий час на уроці, застосовувати індивідуальні та групові форми роботи, стимулювати творчу пошукову діяльність учнів.
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи Балега М.В.

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№46
від 10.04.2018 року
Про допуск до державної
підсумкової атестації
На виконання рішення педагогічної ради від 10.04.2018 р. (протокол №6),
НАКАЗУЮ:
1. Допустити до виконання завдань державної підсумкової атестації
учнів 4 класу:
1. Барнича Володимира
2. Вовканич Мартіну
3. Говді Максима
4. Грицищук Ганну
5. Іванюк Мелісу
6. Лакатоша Василя
7. Лакатош Анастасію
8. Ларіну Анастасію
9. Лендєла Андрія
10. Маргітич Дарину
11. Махньову Анастасію
12. Негір Христину
13. Облонці Клавдію
14. Сімчера Богдану
15. Черничко Каріну
16. Чете Анастасію
2. Допустити до виконання завдань державної підсумкової атестації
учнів 9 класу:
1. Лакатоша Петра Петровича
2. Маргітича Івана Івановича
3. Магурську Анастасію Михайлівну
4. Мікловші Павла Івановича
3. Державну підсумкову атестацію провести згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України
4. Кожну з атестацій провести згідно розкладу державної підсумкової атестації.
Директор школи Балега М.В.

 

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№43
від 10.04.2018 року
Про проведення перевірочних
контрольних робіт з української мови
та математики в 4, 9 класах
Згідно річного плану роботи школи,
НАКАЗУЮ:
1. Дирекції школи провести перевірочні контрольні роботи з української мови та математики в 4 - 9 кл. 30.04 по 11.05.2018 р.
2. Вчителям- предметникам підготувати матеріал для робіт.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи: М.В.Балега

 

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№42
від 10.04.2018 року
Про порядок закінчення 2017-2018 навчального
року та проведення державної підсумкової атестації
З метою організованого завершення навчального року та проведення державної підсумкової атестації,
НАКАЗУЮ:
1. Завершити навчальні заняття у 1-9-х класах 25 травня 2018 року.
2. 3абезпечити виконання навчальних програм до 25 травня 2018 року.
3. Провести засідання педради для визначення доцільності проведення навчальної практики та навчальних екскурсій.
4. Здійснити річне оцінювання учнів за результатами семестрового оцінювання у межах часу, визначеного робочими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, у кінці навчального року.
5. При здійсненні тематичного, семестрового, річного оцінювання навчальних досягнень учнів та проведенні державної підсумкової атестації забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність загальноосвітніх навчальних закладів.
6. Провести 25 травня 2018 року свято „Останній дзвоник”.
7. Провести державну підсумкову атестацію учнів згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України у такі терміни:
- для учнів 4- класу - 14-21 травня 2018 року; створити державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го класу за курс початкової загальної середньої освіти , затвердити розклади проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го класу за курс початкової загальної середньої освіти (Додаток 1)
- 9 класу - 01-08 червня 2018 року; створити державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го класу за курс базової загальної середньої освіти; затвердити розклади проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го класу за курс базової загальної середньої освіти (Додаток 2)
8. Погодити з відділом освіти склади державних атестаційних комісій
у 4-х, 9-х класах до 05 травня 2018 року (Додаток 1), (Додаток 2)
9. Вручити документи про освіту випускникам: - 9-класу –09 червня 2018 року.
10. Персональну відповідальність за проведення державної підсумкової атестації учнів покладено на директора загальноосвітнього навчального закладу.
Директор школи Балега М.В
(Додаток 1)
СКЛАД
атестаційної комісії Нижньореметівської ЗОШ І-ІІ ступенів
та графік проведення державної підсумкової атестації учнів за курс початкової школи
Клас Предмет Дата Час Атестаційна комісія
Голова комісії Члени комісії
4 Українська мова та літературне читання 16.05.2018 9 00 к.ч. Балега Марія Василівна Гоал Наталія Іванівна
4 Математика 22.05.2018 9 00 к.ч. Біла Мар'яна Іванівна Гоал Наталія Іванівна
(Додаток 2)
СКЛАД
атестаційної комісії Нижньореметівської ЗОШ І-ІІ ступенів та графік проведення державної підсумкової атестації учнівза курс основної школи

 

Клас Предмет Дата Час Атестаційна комісія
Голова комісії Члени комісії
9 Українська мова 30.05.2018 9 00 к.ч. Балега Марія Василівна Іванюк Олеся Іванівна, Кузьма Оксана Іванівна
9 Математика 05.06.2018 9 00 к.ч. Біла Мар'яна Іванівна Ребрик Наталія Василівна, Митровці Ганна Іванівна
9 Українська література 07.06.2018 9 00 к.ч. Балега Марія Василівна Іванюк Олеся Іванівна, Кузьма Оксана Іванівна

 

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №38
від 21.03.2018 року
Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2017/2018 н.р.
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити рішення атестаційної комісії Нижньореметівської ЗОШ І-ІІ ст. №4 від 21 березня 2018 року про те, що відповідають займаній посаді такі педагогічні працівники:
Біла Мар'яна Іванівна, вчитель біології, педагог-організатор;
Митровці Ганна Іванівна, вчитель хімії;
Ребрик Наталія Василівна – вчитель математики; присвоїти їй кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
2. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня відділу освіти Берегівської районної державної адміністрації про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії та педагогічному званню «старший учитель» Митровці Ганні Іванівні, вчителю хімії.
3. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня відділу освіти Берегівської районної державної адміністрації про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії та педагогічному званню «старший учитель» Білій Мар’яні Іванівні, вчителю біології.
4. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня відділу освіти Берегівської районної державної адміністрації про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» Білій Мар’яні Іванівні, педагогу-організатору.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи: Балега М.В.

 

/Files/images/17_bereznya/А-1.jpg

/Files/images/17_bereznya/А-2.jpg

/Files/images/17_bereznya/А.jpg

/Files/images/17_bereznya/А-4.jpg

/Files/images/17_bereznya/А-5.jpg

/Files/images/17_bereznya/А-6.jpg

/Files/images/17_bereznya/А-7.jpg

/Files/images/17_bereznya/А-8.jpg

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
ГРАФІК
проведення відкритих уроків
З метою обміну досвіду серед колег; удосконалення професійної діяльності молодих спеціалістів, створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога, з 12 по 23 лютого проводиться практичний методичний тиждень(декада) на тему: «Активізація пізнавальної діяльності учнів. Інноваційний підхід до проблеми»
Середа (14.02.2018) :
Біла М.І. урок біології у 6 класі на тему: «Квітка – орган розмноження» - 2 урок
Четвер (15.02.2018) :
Ребрик Н.В. Виховна година» у 8 класі на тему: «Життя людини найвища цінність» - 8 урок
П'ятниця (16.02.2018) :
Маргітич О.І. Виховна година у 7 класі на тему: «Цінність людини у її унікальності» - 8 урок
Понеділок (19.02.2018):
Хіміч Т.І. Виховна година у 2 класі на тему: «Дружба – найцінніший скарб»
Радченко Я.І. Виховна година у 7 класі на тему: «Секрети дружби» – 7 урок
Вівторок (20.02.2018):
Кузьма О.І. урок англ. мови у 8 класі на тему: «Музика навколо нас» - 3 урок
Маргітич О.І. урок української мови у 6 класі на тему: «Ступені порівняння якісних прикметників » - 2 урок
Середа (21.02.2018):
Лендєл Г.В. Виховна година у 3 класі
Пилип Д.Я. виховна година у 6 класі на тему: «Добро починається з тебе» - 7 урок
Четвер (22.02.2018):
Звонар Н.О., урок математики у 1 класі на тему: «Додавання і віднімання в межах 10» - 3 урок
Гоал Н.І. Виховна година у 4 класі на тему: «Леся Українка – геніальна дочка України"
П'ятниця(23.02.2018):
Іванюк О.М. урок української літератури у 8 класі на тему: «Проблема волі людини та можливостей її здобуття «Дорогою ціною» М. Коцюбинський» - 4 урок
Сонливий В.М. урок фізкультури у 6 класі - 3 урок
Фотозвіт практичного методичного тижня
/Files/images/20_schnya/1кв.jpg
Урок біології у 6 класі на тему: «Квітка – орган розмноження». Вчитель Біла М.І.
/Files/images/21_schnya_mova/IMG_20180221_090616.jpg
/Files/images/20_schnya/3кв.jpg
/Files/images/20_schnya/4кв.jpg
Виховна година» у 8 класі на тему: «Життя людини - найвища цінність» . Учитель Ребрик Наталія Василівна
/Files/images/20_schnya/1ре.jpg
/Files/images/20_schnya/2ре.jpg
/Files/images/20_schnya/4ре.jpg
/Files/images/20_schnya/3ре.jpg
Виховна година у 2 класі на тему: «Дружба – найцінніший скарб». Учитель Хіміч Тетяна Іванівна
/Files/images/8_bereznya/4-2кл.jpg
/Files/images/8_bereznya/2- 2 кл.jpg
/Files/images/8_bereznya/3 - 2 кл.jpg
/Files/images/8_bereznya/5 - 2 кл.jpg
/Files/images/8_bereznya/1 -2 кл.jpg
Урок англійської мови у 8 класі на тему: «Музика навколо нас». Учитель Кузьма Оксана Іванівна
/Files/images/8_bereznya/1 муз.jpg
/Files/images/8_bereznya/2муз.jpg
/Files/images/8_bereznya/4 муз.jpg
/Files/images/8_bereznya/3 муз.jpg
Виховна година у 5 класі на тему: «Секрети дружби». Вчитель Радченко Яна Іванівна
/Files/images/8_bereznya/1сек.jpg
/Files/images/8_bereznya/2сек.jpg
/Files/images/8_bereznya/3сек.jpg
/Files/images/8_bereznya/4сек.jpg
Виховна година у 3 класі на тему: "У хворобі щастя не буває, лише в здоров'ї щастя є". Учитель Лендєл Ганна Василівна
/Files/images/8_bereznya/1 зд.jpg
/Files/images/8_bereznya/2зд.jpg
/Files/images/8_bereznya/3зд.jpg
/Files/images/8_bereznya/4зд.jpg
/Files/images/8_bereznya/5зд.jpg
Урок української мови у 6 класі на тему: "Ступені порівняння якісних прикметників". Учитель Маргітич Олеся Іванівна
/Files/images/8_bereznya/1мова.jpg
/Files/images/8_bereznya/3мова.jpg
/Files/images/8_bereznya/4мова.jpg
/Files/images/8_bereznya/2мова.jpg
Виховна година у 4 класі на тему: «Леся Українка – геніальна дочка України". Вчитель Гоал Наталія Іванівна
/Files/images/8_bereznya/1 гоал.jpg
/Files/images/8_bereznya/2 гоал.jpg
/Files/images/8_bereznya/3 гоал.jpg
/Files/images/8_bereznya/4гоал.jpg
/Files/images/8_bereznya/5 гоал.jpg
 
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №9
від 19.01.2018 р.
Про проведення методичного тижня
З метою обміну досвіду серед колег; удосконалення професійної діяльності молодих спеціалістів, створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога,
наказую:
1. З 12 по 16 лютого провести практичний методичний тиждень на тему: «Активізація пізнавальної діяльності учнів. Інноваційний підхід до проблеми»
2. Скласти графік проведення відкритих уроків.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. директора школи М.І.Біла
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ №5
від 12.01.2018 р.
Про підсумки закінчення І семестру
2017/2018 навчального року
Згідно річного плану школи на 2017-2018 навчальний рік було здійснено перевірку організації закінчення І семестру, в ході якої вивчено стан контролю за веденням ділової документації, виконанням навчальних програм, обліком відвідування учнями навчальних занять та організацією роботи з учнями, які ухиляються від навчання.
Перевіркою встановлено, що більшість вчителів правильно ведуть тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, своєчасно виставляють оцінки, заповнюють журнал та ведуть облік відвідування учнів.
При перевірці журналів виявлено наступне:
деякі вчителі допускають виправлення в журналах;
є неточності у обліку відвідування .
Що стосується питання виконання навчальних програм, то треба відмітити, що у більшості вчителів програмний матеріал виконано на 98-100%, відставання від календарно-тематичного планування практично не перевищує допустимої норми в 1-2 уроки.
Звітуючи про систему роботи школи з обліку відвідування учнями навчальних занять, треба відмітити, що у школі створено певну систему роботи з цього питання: класними керівниками у шкільних журналах ведеться облік відвідування учнями занять, з’ясовуються причини пропусків, проводиться певна робота з батьками.
За статистичними звітами класів, за підсумками І семестру маємо такі показники:
1. На початку 2017-2018 н.р. в школі навчалося 108 учнів;
2. На кінець І семестру 2017-2018 н.р. в школі навчається 102 учнів;
3. Вибуло – 6 учнів:Ракоші Вадим та Ракоші Богдан(5 клас), Марінко Сабіна та Іскра Богдан (9 клас), Бойченко Богдан(5клас) та Бойченко Назар(3 клас). Серед причин вибуття переважає зміна місця проживання.
4. Всього випускників 9 класу – 4 учнів;
5. Закінчили І семестр 102 учнів, з них оцінювалося 74 учні:
початковий рівень –17 учнів -23%
середній рівень – 26 учнів - 35%
достатній рівень – 13 учнів -18%
високий рівень – 18 учнів - 24%
Не оцінювалися 15 учнів 1 класу та 13 учнів 2 класу
6. Не атестованих учнів немає
На підставі вищесказаного,
НАКАЗУЮ:
1. Проаналізувати вказані недоліки та забезпечити їх виконання.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. директора школи М.І.Біла
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№161
від 21.12.2017 року
Про підсумки проведення адміністративних перевірочних контрольних робіт за І семестр 2017-2018 н. р.
з математики в 3 - 9 класах
На виконання наказу по школі № 158 від 27.11.2017 року Про проведення адміністративних перевірочних контрольних робіт за І семестр 2017-2018 н. р. з української мови та математики в 3 - 9 кл., з метою перевірки якості знань учнів, проведено адміністративні перевірочні контрольні роботи з математики в 3 - 9 класах в період з 14.12.2017 р. по 22.12.2017р.
Вчителі підготували матеріали для проведення контрольних робіт до 14.12.2017р. (3 клас - вчитель Лендєл Г.В.;5 клас – Гоал Н.І.; 6-8 класи- Ребрик Н.В.; 5 і 9 класи- Радченко Я.І.).
Узагальнені результати робіт подано в таблиці:

 

Клас Кількість учнів у класі Писало роботу Початковий рівень (1-3) Середній рівень (4-6) Достатній рівень (7-9) Високий рівень (10-12) Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
3 16 16   7 – 44 % 3 – 19 % 6 – 37 % 9 - 56 % 9 - 100 %
4 16 14 3 - 21 % 2 - 14 % 5 – 36 % 4 – 29 % 9 – 66 % 11 – 79%
5 9 7 4 - 57% 1 – 14 % - 2 - 29% 2 - 29% 3 - 43%
6 10 7 - 5 - 62% - 3 – 38 % 3 – 38 % 7 - 100%
7 14 а-12, г-11 - а 6 -50% г 6 - 55% а 6 -50% г 5 - 45% - а 6 -50% г 5 - 45% а 12-100 % г 11 -100%
8 5 5 -   а 5 - 100% г 5 -100% - а 5-100% г 5-100% 5 -100% 5 -100%
9 4 3 а -0% г 1- 33% а 1 -33% г 1 - 33% а 1 -67% г 1- 33% а - 0% г - 0% а 1 -67% г 1 -33% 3 - 100% 2 - 66%
Результати контрольних робіт свідчать про те, що програмовий матеріал в основному засвоюється учнями на рівні програмних вимог. Проведені контрольні роботи з математики у 3-9 класах дали змогу перевірити рівень якості знань учнів.
В порівнянні з результатами діагностичних робіт, написаних на початку навчального року ( у вересні) , рівень якості знань учнів 3,4, 6,8 та 9 класів зріс, а рівень якості знань учнів 5 та 7 класів – знизився.
Писало всього 75 учнів. Тільки 20 % учнів при виконанні контрольної роботи досягли високого рівня, початковий рівень - 8%.
Враховуючи вищесказане,
НАКАЗУЮ:
1.Учителям початкових класів Лендєл Г.В. та Гоал Н.І., вчителям математики Ребрик Н.В. та Радченко Я.І.:
1.1. Продовжувати роботу над виправленням типових помилок, допущених учнями при виконанні контрольних робіт.
1.2. Використовувати диференційовані завдання з метою формування в учнів позитивного ставлення до навчання.
1.3. Звернути належну увагу на математичну грамотність учнів у записах ними пояснень, скорочень, відповідей.
1.4. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які недостатньою мірою засвоїли програмовий матеріал.
1.5. З метою усунення прогалин у знаннях учнів запланувати та провести уроки корекції знань учнів.
1.6. Раціонально використовувати робочий час на уроці, застосовувати індивідуальні та групові форми роботи, стимулювати творчу пошукову діяльність учнів.
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.

 

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№160
від 19.12.2017 р.
Про підсумки проведення методичного тижня
З метою обміну досвіду серед колег; удосконалення професійної діяльності молодих спеціалістів, створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога, з 11 по 15 грудня проводився практичний методичний тиждень на тему: «Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів створення ситуації успіху в навчальній діяльності. Організація самостійної роботи учнів»
Згідно графіку проведено такі відкриті уроки:
1. Урок алгебри у 7 класі на тему:«Добуток різниці та суми двох виразів» Ребрик Н.В.
2. Виховна година у 9 класі на тему: « Права дитини. Їх реалізація в суспільстві» Іванюк О.М.
3. Урок хімії у 7 класі на тему: «Фізичні і хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують » Митровці Г.І.
4. Урок математики у 5 класі на тему: «Степінь натурального числа з натуральним показником» (Радченко Я.І. )
5. Урок російської мови у 7 класі на тему: «Буквы а, о, ь на конце наречий» Балега М.В.
6. Урок природознавства у 4 класі на тему: «Океани Землі» - Гоал Н.І.
7. Виховне заняття в ГПД на тему: «Казкарі усього світу чудеса дарують дітям» - Зякун М.М.
8. Урок математики у 3 класі на тему: «Додавання і віднімання круглих сотень і десятків. Розширена задача на зведення одиниці» (Лендєл Г.В. )
9. Урок математики у 2 класі на тему: «Дія ділення. Задачі дії різного ступеня» (Хіміч Т.І.)
10. Урок історії України у 8 класі на тему: «Битва під Берестечком. Білоцерківський мирний договір. Іван Богун» - Пилип Д.Я.
11. Урок англійської мови у 4 класі на тему: «День народження» Кузьма О.І.
12. Виховна година у 1 класі на тему: «Мандруємо стежиною добра» (Звонар Н.О.)
На засіданнях методоб´єднань проведено обговорення уроків.
НАКАЗУЮ:
1. Вчителям, які давали відкриті уроки, оголосити подяку.
2. Підвищувати рівень своєї професійної майстерності, що сприяє підвищенню ефективності уроку.
3. Взяти участь у наступному практичному методичному тижні, згідно плану.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи: Балега М.В

 

 

Фотозвіт практичного методичного тижня

 

/Files/images/14_jovtnya/1м.jpg

 

 

Урок алгебри у 7 класі на тему:«Добуток різниці та суми двох виразів».

Учитель Ребрик Наталія Василівна

 

/Files/images/14_jovtnya/3м.jpg

/Files/images/14_jovtnya/4м.jpg

 

Година спілкування у 9 класі на тему: « Права дитини. Їх реалізація в суспільстві» . Вчитель Іванюк Олеся Михайлівна 

 

/Files/images/14_jovtnya/2вих.jpg

/Files/images/14_jovtnya/3вих.jpg

/Files/images/14_jovtnya/5вих.jpg

 

Урок хімії у 7 класі на тему: «Фізичні і хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують». Учитель Митровці Ганна Іванівна

 

/Files/images/14_jovtnya/2хім.jpg

/Files/images/14_jovtnya/4хім.jpg

/Files/images/14_jovtnya/6хім.jpg

/Files/images/14_jovtnya/10хім.jpg

 

Урок математики у 5 класі на тему: «Степінь натурального числа з натуральним показником». Учитель Радченко Яна Іванівна

 

/Files/images/14_jovtnya/1я.jpg

/Files/images/14_jovtnya/3я.jpg

/Files/images/14_jovtnya/4я.jpg

/Files/images/14_jovtnya/2я.jpg

 

 

Урок російської мови у 7 класі на тему: «Буквы а, о, ь на конце наречий».

Вчитель Балега Марія Василівна

 

/Files/images/14_jovtnya/1б.jpg

/Files/images/14_jovtnya/3б.jpg

/Files/images/14_jovtnya/2б.jpg

/Files/images/14_jovtnya/5-1б.jpg

 

Урок природознавства у 4 класі на тему: «Океани Землі» .

Вчитель Гоал Наталія Іванівна

 

/Files/images/14_jovtnya/2г.jpg

/Files/images/14_jovtnya/4г.jpg

/Files/images/14_jovtnya/5г.jpg

/Files/images/14_jovtnya/6г.jpg

 

Виховне заняття в ГПД на тему: «Казкарі усього світу чудеса дарують дітям»

Зякун Марина Михайлівна

 

/Files/images/14_jovtnya/1з.jpg

/Files/images/14_jovtnya/3з.jpg

/Files/images/14_jovtnya/5з.jpg

/Files/images/14_jovtnya/4з.jpg

 

 

Урок математики у 3 класі на тему: «Додавання і віднімання круглих сотень і десятків. Розширена задача на зведення одиниці»

Учитель Лендєл Ганна Василівна

 

/Files/images/14_jovtnya/1а.jpg

/Files/images/14_jovtnya/3а.jpg

/Files/images/14_jovtnya/4а.jpg

/Files/images/14_jovtnya/5а.jpg

/Files/images/14_jovtnya/7а.jpg

/Files/images/14_jovtnya/8а.jpg

 

 

Урок математики у 2 класі на тему: «Дія ділення. Задачі дії різного ступеня»

Учитель Хіміч Тетяна Іванівна

 

/Files/images/14_jovtnya/таня.jpg

/Files/images/14_jovtnya/таня1.jpg

/Files/images/14_jovtnya/таня3.jpg

/Files/images/14_jovtnya/таня4.jpg

/Files/images/14_jovtnya/таня5.jpg

 

Урок історії України у 8 класі на тему: «Битва під Берестечком. Білоцерківський мирний договір. Іван Богун». Вчитель Пилип Діана Ярославівна

 

/Files/images/14_jovtnya/д1.jpg

/Files/images/14_jovtnya/д2.jpg

/Files/images/14_jovtnya/д3.jpg

/Files/images/14_jovtnya/д5.jpg

 

Урок англійської мови у 4 класі на тему: «День народження» .

Вчитель Кузьма Оксана Іванівна

 

/Files/images/14_jovtnya/1ок.jpg

/Files/images/14_jovtnya/3ок.jpg

/Files/images/14_jovtnya/2ок.jpg

/Files/images/14_jovtnya/6ок.jpg

 

Виховна година у 1 класі на тему: «Мандруємо стежиною добра» .

Вчитель Звонар Наталія Олодарівна

 

/Files/images/14_jovtnya/0ол.jpg

/Files/images/14_jovtnya/2ол.jpg

/Files/images/14_jovtnya/4ол.jpg

/Files/images/14_jovtnya/3ол.jpg

/Files/images/14_jovtnya/1ол.jpg

 

 

Графік
проведення відкритих уроків
З метою обміну досвіду серед колег; удосконалення професійної діяльності молодих спеціалістів, створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога, з 11.12 по 15.12 грудня проводиться практичний методичний тиждень на тему: «Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів створення ситуації успіху в навчальній діяльності. Організація самостійної роботи учнів»
Понеділок (11.12.2017)
Ребрик Н.В. Урок алгебри у 7 класі на тему:«Добуток різниці та суми двох виразів» (2 урок)
Іванюк О.М. Година спілкування у 9 класі на тему: « Права дитини. Їх реалізація в суспільстві» (8 урок)
Вівторок(12.12.2017)
Митровці Г.І.Урок хімії у 7 класі на тему: «Фізичні і хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують» (2 урок)
Радченко Я.І. Урок математики у 5 класі на тему: «Степінь натурального числа з натуральним показником» (3 урок)
Балега М.В. Урок російської мови у 7 класі на тему: «Буквы а, о, ь на конце наречий» (4 урок)
Середа(13.12.2017)
Гоал Н.І. - Урок природознавства у 4 класі на тему: «Океани Землі» - (3 урок)
Зякун М.М. Виховна заняття в ГПД на тему: «Казкарі усього світу чудеса дарують дітям»
Четвер(14.12.2017)
Лендєл Г.В. Урок математики у 3 класі на тему: «Додавання і віднімання круглих сотень і десятків. Розширена задача на зведення одиниці» (2 урок)
Хіміч Т.І. Урок математики у 2 класі на тему: «Дія ділення. Задачі дії різного ступеня» (3 урок)
Пилип Д.Я. Урок історії України у 8 класі на тему: «Битва під Берестечком. Білоцерківський мирний договір. Іван Богун»
П'ятниця (15.12.2017)
Кузьма О.І. Урок англійської мови у 4 класі на тему: «День народження» (4 урок)
Звонар Н.О. Виховна година у 1 класі на тему: «Мандруємо стежиною добра» (5 урок)
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected],
код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№157
від 27.11.2017 р.
Про проведення методичного тижня
З метою обміну досвіду серед колег; удосконалення професійної діяльності молодих спеціалістів, створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога,
наказую:
1. З 11.12 по 15.12.2017 грудня провести практичний методичний тиждень на тему: «Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів створення ситуації успіху в навчальній діяльності. Організація самостійної роботи учнів»
2. Заступнику директора скласти графік проведення відкритих уроків.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи Білу М.І.
Директор школи _________________/ Балега М.В. /
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829

НАКАЗ

№139
від 20.10.2017р.
Про підсумки проведення моніторингу знань з української мови у 4-9 класах
Згідно плану роботи школи проведений моніторинг знань з української мови в 4- 9 кл. та виявлений такий рівень знань учнів:

 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.
Поч.р.-16% Поч.р.-45% Поч.р.-45% Поч.р.-34% Поч.р.-0% Поч.р.-35%
Сер.р.-16% Сер.р.-15% Сер.р.-14% Сер.р.-17% Сер.р.-60% Сер.р.-0%
Дос.р.-16% Дос.р.-25% Дос.р.-27% Дос.р.-42% Дос.р.-20% Дос.р.-65%
Вис.р.-52% Вис.р.-15% Вис.р.-14% Вис.р.-7% Вис.р.-20% Вис.р.-0%
За результатами моніторингу,
НАКАЗУЮ:
1.Вчителям української мови Іванюк О.М. та Маргітич О.І. покращити рівень знань учнів з української мови, використовуючи різні форми та методи роботи.
2.Більше уваги приділяти грамотності учнів, писати диктанти, аналізувати помилки, працювати над ними.
3.Гоал Н.І.звернути увагу на мову та мовлення учнів, працювати над граматичними помилками, частіше проводити діагностичні перевірки знань.
4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи Балега М.В.
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected],
код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№138
від 06.10.2017 року
Про підсумки проведення діагностичних контрольних робіт з математики у 3-9 класах
Згідно плану роботи школи у першій половині вересня проведено діагностичні контрольні роботи з математики в 3-9 класах (3 клас - вчитель Лендєл Г.В.;5 клас – Гоал Н.І.; 6-8 кл.- Ребрик Н.В.; 5 і 9 кл.- Радченко Я.І.).
Узагальнені результати робіт подано в таблиці:

 

Клас Кількість учнів у класі Писало роботу Початковий рівень (1-3) Середній рівень (4-6) Достатній рівень (7-9) Високий рівень (10-12) Рівень якості знань (В+Д) Рівень компетентності (В+Д+С)
3 16 15 6 – 40 % 4 – 26 % 4 – 26 % 1 – 8 % 5 – 34 % 9 - 60 %
4 16 14 2 - 14 % 4 - 29 % 3 – 22 % 5 – 35 % 8 – 37 % 12 – 86%
5 12 7 - 4 - 57% 1 - 14 % 2 - 29% 3 - 43% 7 - 100%
6 10 7 - 2 - 28% 2 – 28 % 3 – 46 % 5 - 74% 7 - 100%
7 14 11 2 – 18 % 2 – 18 % 7 – 64 % - 7 - 64% 9 – 82 %
8 5 5 - а 3 - 60% г - а 2 - 40% г 5 -100% - а 2 - 40% г 5-100% 5 -100% 5 -100%
9 6 4 а 1-25% г - 0% а 2 -50% г 3 - 75% а 1 -25% г - 0% а - 0% г 1 -25% а 1 -25% г 1 -25% 3 - 75% 4 - 100%
За результатами діагностичних контрольних робіт,
НАКАЗУЮ:
1. З метою усунення прогалин у знаннях учнів запланувати та провести уроки корекції знань учнів.
2. Включати вправи на повторення, аналізувати помилки, працювати над ними.
3. Приділяти більш уваги розв’язуванню завдань нестандартної форми, завдань високого рівня.
4. Продовжувати індивідуальну роботу з учнями.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи Балега М.В.
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected],
код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№114
від 07.09.2017 р.
Про організацію методичної роботи
з педагогічними кадрами
у 2017/2018 навчальному році
Методична робота з педагогічними працівниками школи у 2016/2017 навчальному році проводилася у відповідності до Законів України «Про освіту», наказу по школі від 05.09.2016 № 39 «Про організацію і проведення методичної роботи в школі в 2016/2017 навчальному році» та була спрямована на розвиток педагогічної творчості вчителів, підвищення їх фахової майстерності відповідно до рівня дидактичних умінь та розвитку творчості шляхом участі у методичних заходах різних рівнів, самоосвіти, що сприяло відповідності знань, умінь і навичок педагогів сучасним вимогам.
На початку навчального року була створена Методична рада школи. До її складу ввійшли: директор школи, заступник директора з НВР Біла М.І.; голови ШМО: Митровці Г.І., Іванюк О.М., Пилип Д.Я., Ю.В., Хіміч Т.І.
Створено 4 методичні об'єднання:
1. Вчителів початкових класів, у складі: Хіміч Т.І. (1 кл.), Лендєл Г.В. (2 кл), Гоал Н.І.(3 кл), Звонар Н.О.(4 кл.), Зякун М.М.- вихователь ГПД.
Керівник: Хіміч Тетяна Іванівна.
2. Вчителів-предметників природничо-математичного циклу, у складі: Митровці Г.І.(вчитель хімії, природознавства, основ здоров'я), Біла М.І.(вчитель біології), Сонливий В.М. (вчитель фізичної культури), Ребрик Н.В.(вчитель математики, інформатики , фізики), Радченко Я.І. (вчитель математики, технологій), Пилип Д.Я.(вчитель географії).
Керівник: Митровці Г.І.
3. Вчителів предметників гуманітарного циклу, у такому складі: Балега М.В.(вчитель зарубіжної літератури та російської мови), Пилип Д.Я. (вчитель історії, правознавства, мистецтва та художньої культури), Іванюк О.М. (вчитель української мови та літератури ), Маргітич О.І. (вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, образотворчого мистецтва), Димова Ю.В. (вчитель англійської мови), Радченко Я.І. (вчитель музичного мистецтва ). Керівник: Іванюк Олеся Михайлівна.
4. Класних керівників, у складі: Іванюк О.М.(9 кл.), Радченко Я.І. (8 кл.),
Пилип Д.М.(5 кл.), Маргітич О.І.(6 кл.), Ребрик Н.В. (7 кл.).
Керівник: Пилип Діана Ярославівна
Педагогічний колектив працював над єдиною науково-методичною проблемою «Формування особитості учня, виявлення його нахилів, здібностей, талантів в процесі навчання, виховання і саморозвитку».
Науково-методична робота розглядалася як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів. Робота планувалася в співпраці адміністрації школи та керівників методичних об'єднань.
Члени методичної ради спрямовували діяльність школи на підвищення ефективності навчально-виховного процесу з одночасним урахуванням особистісної вартості навчання та повним розкриттям творчого потенціалу кожного учня. Цьому сприяло використання інноваційних технологій навчання.
Протягом 2016-2017 навчального року організовано та проведено методичні заходи:
• Участь у пленарному та секційних засіданнях серпневої конференції;
• Згідно плану були проведені 4 методичні тижні - 2 теоретичні і 2 практичні.
І. жовтень: Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднань .
ІІ (практичний) методичний тиждень проходив у школі з 5 по 9 грудня, на тему: «Раціональна організація навчальної праці учнів як засіб підвищення ефективності навчання та якості знань»
Згідно графіку проведено такі відкриті уроки:
1. Урок рос. мови у 5 класі на тему: «Имя существительное как часть речи» (Вчитель Балега Марія Василівна)
2. Урок біології у 6 класі на тему: «Корінь: будова, основні функції» (Біла М.І.)
3. Урок математики у 5 класі на тему:«Степінь числа» (Ребрик Наталія Василівна)
4. Урок природознавства у 2 класі Навчальний проект: «Як готуються тварини до зими» (Вчитель Лендєл Ганна Василівна)
5. Урок історії у 7 класі на тему: «Правління Володимира Мономаха» (Вчитель Пилип Діана Ярославівна)
6. Урок математики у 3 класі на тему: "Застосування способу округлення чисел при додаванні і відніманні. Розв'язування задач" (Вчитель Звонар Наталія Олодарівна)
7. Виховна година у 9 класі на тему: «Шануймо захисників» (Вчитель Іванюк Олеся Михайлівна)
8. Виховна година у 3 класі на тему: «Знай свої права, дитино» (Вчитель Гоал Наталія Іванівна)
9. Виховна година у 1 класі на тему: «Йде Святий Миколай,- ти добром його стрічай» (Хіміч Т.І.)
Відкриті уроки і виховні години обговорювалися на засіданнях методоб'єднань. Отримали високу оцінку колег.
ІІІ (практичний) методичний тиждень на тему: «Виховний потенціал уроку як чинник підвищення якості навчально-виховного процесу» проведено з 6 по 11 лютого .
Згідно графіку вчителями проведено такі відкриті уроки:
1. Митровці Г.І. урок хімії у 7 класі на тему: «Повітря, його склад і властивості»
2. Лендєл Г.В. виховна година у 2 класі на тему: "Світ врятує доброта"
3. Радченко Я.І. - урок алгебри у 8 класі на тему: "Квадратний корінь та виховна година на тему: "Лабораторія талантів"
4. Ребрик Н.В. виховна година у 7 класі на тему: "Умійте цінувати дружбу"
5. Маргітич О.І. - урок укр. мови та виховна година у 6 класі на тему: "Легенди рідного краю"
6. Пилип Д.Я. виховна година у 5 класі на тему: "Що таке дружба"
7. Хіміч Т.І. - урок математики у 1 класі на тему: "Вправи і задачі на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10"
8. Гоал Н.І. - урок укр. мови у 3 класі на тему: "Змінювання іменників за числами"
9. Звонар Н.О. виховна година у 4 класі на тему: "Мова моя рідна, мова солов'їна"
10. Кузьма О.І урок англ. мови у 6 класі на тему: "Покупки у Великій Британії"
Відкриті уроки, виховна година, позакласний захід добре продумані, цікаві, пройшли на високому методичному рівні.
ІV. квітень: Обмін досвідом, організація повторення навчального матеріалу та підготовка до ПДА . Підведення підсумків методичної роботи.
Охоплено курсовою перепідготовкою Білу М.І., Радченко Я.І.
Було враховано побажання педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів.
Паралельно з курсами широко застосовувалися можливості самоосвітньої діяльності: кожен педагог займався самовдосконаленням згідно індивідуальних планів самоосвіти.
Вивчався досвід учителів, що атестувалися.
Чергову атестацію пройшли:
Балега Марія Василівна, вчитель зарубіжної літератури, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».
Радченко Яна Іванівна, учитель математики. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»
Кенийз Мар’яна Людвиківна, вихователь ДНЗ с.Нижні Ремети. Відповідає раніше присвоєному дев’ятому(9) тарифному розряду.
Позачергову атестацію пройшла Лендєл Ганна Василівна, вчитель початкових класів. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» , підтверджено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»
7 листопада 2016р. проходив районний майстер-клас вчителя початкових класів Нижньореметівської ЗОШ І-ІІ ступенів Лендєл Г.В. з теми «Підвищення ефективності уроку в початковій школі шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, використання нетрадиційних форм проведення уроку: вироблення навичок виразного читання у молодших школярів». Інформаційна частина виступу вчительки супроводжувалася рядом відеофрагментів уроків у 1 – 4 класах, що дозволяло присутнім не тільки сприймати теоретичний матеріал, а й спостерігати за його практичним застосуванням в навчально-виховному процесі.
Вчитель початкових класів Лендєл Ганна Василівна перемогла в І (районному) етапі конкурсу «Учитель року - 2017» у номінації «Початкова освіта», який відбувся 14 грудня 2016 року.
6 учнів 2 класу взяли участь у Міжнародному освітньому конкурсі «Олімпіс 2016- Осіння сесія». Показали хороші результати і отримали Дипломи з математики, природознавства, української мови та літератури. Підготувала учнів до участі у конкурсі Лендєл Ганна Василівна.
10 учнів 2 - 9 класів взяли участь у конкурсі з англійської мови «Гринвіч» у конкурсі із зарубіжної літератури «Sunflower». Координатор гри вчитель англійської мови Димова Юлія Володимирівна.
Участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Тараса Шевченка.
ІІ місце в районному турі отримала учениця 5 класу Лендєл Ганна.
Участь у ХVIІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Переможцем районного туру стала учениця 3 класу Іванюк Меліса.
12 учнів 2 та 6 класів взяли участь і стали дипломантами Всеукраїнського математичного конкурсу «Кенгуру». Координатор: Ребрик Н.В.
12 учнів 2, 5, 6 та 7 класів взяли участь і показали хороші результати у Міжнародному природничому конкурсі «Геліантус». Координатори гри: Лендєл Г.В., Біла М.І.
12 учнів 3, 4 та 7 класів взяли участь і стали дипломантами Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». Координатор: Радченко Я.І.
5 учнів 2 класу взяли участь у Міжнародному освітньому конкурсі «Олімпіс 2017 - Весняна сесія». Показали хороші результати і отримали Дипломи з математики, природознавства, української мови та літератури. Підготувала учнів до участі у конкурсі Лендєл Ганна Василівна.
Проведено Тиждень математики (Радченко Я.І. та Ребрик Н.В.), Тижні безпеки життєдіяльності (Митровці Г.І. та Біла М.І.) - превентивне виховання, Тижні історії та правознавства (Пилип Д.Я.), Тиждень англійської мови (Кузьма О.І.)
З 29.05.17 по 0.06.17 організовано літній англомовний табір«RAINBOW». Відповідальний вчитель анлійської мови Кузьма Оксана Іванівна.
Цілеспрямовано здійснювалася позакласна робота, гурткова робота, що забезпечувало мотивацію учнів у навчанні. Учні школи займаються у різних гуртках: «Ерудит», «Умілі ручки», «Юний художник», «Мальви» РБДТ, «Літературне краєзнавство» РБДТ, «Чарівні ручки».
З кращими композиціями «Дари Природи» взяли участь у «Берегфест», у районному конкурсі соціальної реклами "Чиста планета починається із кожного з нас", у конкурсі «Воскресни, писанко!», у Всеукраїнській акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Зробимо країну чистою»…
Учениця 5 класу Лендєл Ганна стала переможцем у ХIХ Міжнародному конкурсі дитячої художньої творчості "Природа очима дітей", приуроченому 31-тій річниці Чорнобильської трагедії.
Добре себе показали гуртківці під час огляду худ. самодіяльності. Отримали І місце у номінації музично-драматичне мистецтво. Кер. гуртка «Мальви» - Іванюк О.М.
ІІІ місце отримали за участь у конкурсі «Іграшка-сувенір»- Радченко Я.І.
На початку 2016/2017 навчального року було 108 учнів, у кінці І семестру – 102 учнів. На початку ІІ семестру – 101. Навчання завершили 101 учень у 9 класах. Мережа класів: 1 клас - 14 учнів; 2 клас – 16 учнів; 3 клас – 16 учнів; 4 клас – 12 учнів; 5 клас – 10 учнів; 6 клас – 14 учнів; 7 клас – 5 учнів; 8 клас – 6 учнів; 2 клас – 8 учнів. Протягом навчального року вибуло 7 учнів. Серед причин вибуття учнів переважає зміна місця проживання.
У 2016/2017 навчальному році школа працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку в 1 класі – 35 хвилин; в 2-4-х класах – 40 хвилин; в 5 – 11-х класах – 45 хвилин, перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.
Головна місія школи – надання якісних освітніх послуг.
За результатами річного оцінювання переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.
Навчальні досягнення учнів за результатами І, ІІ семестрів, річного оцінювання та державної підсумкової атестації:
на кінець 2016/2017 навчального року в школі навчалося 101 учень,
з них: 1-4 класи – 58 учнів, 5-9 класи - 43 учні.
За підсумками І семестру маємо такі показники:
На початок 2016-2017 н.р. в школі навчалося 108 учнів;
На кінець І семестру 2016-2017 н.р. в школі навчалося 102 учнів;
Вибуло – 6 учнів;
Всього випускників 9 класу – 9 учнів;
Закінчили І семестр (оцінювалося 72 учнів):
початковий рівень –14+8=22
середній рівень – 14+7=21
достатній рівень – 15+6=21
високий рівень – 1+7=8
Не оцінювалися 30 учнів - 14 учнів 1 класу та 16 учнів 2 класу
За підсумками ІІ семестру маємо такі показники:
На початок ІІ семестру 2016-2017 н.р. в школі навчалося 101 учень;
Всього випускників 9 класу – 8 учнів;
Закінчили ІІ семестр 101 учень. Не оцінювалися: учні 1 класу - 14 учнів
Оцінювалося 87 учнів 2-9 кл.:
початковий рівень –12+11=23
середній рівень – 13+10=23
достатній рівень – 15+6=21
високий рівень – 1+7=8
Як свідчать дані, рівень якості знань учнів (високий+достатній) складає 40% (29 учнів) у І семестрі, а в кінці навчального року 47% показали результати високого та достатнього рівня - це 41 учень.
Рівень компетентності учнів (високий+достатній+середній) у І семестрі (8+21+21)-50 учнів, що становить 69%, а в кінці навчального року рівень компетентності учнів (високий+достатній+середній) - (24+23+26) - 64 учні, що становить 74 %.
Згідно графіку проведено ДПА у 4 та 9 класах.
Проведено перевірочні контрольні роботи 5 та 9 класів з математики та української мови.
Моніторинг з української мови та математики у 9 класі в І та ІІ семестрі
Проведено шкільні предметні олімпіади (І тур), участь у ІІ турі предметних олімпіад
Галько Дарина - І місце в ІІ турі предметних олімпіад з укр. мови. Вчитель Іванюк О.М.
Мікловші Павло – ІІІ місце в ІІ турі предметних олімпіад з трудового навчання. Вчитель Радченко Я.І.
МАН учениця 9 класу Макарусь М.Д. вчитель Іванюк О.М.
Вивченно стан викладання російської мови та зарубіжної літератури.
На кінець навчального року було перевірено виконання вчителями навчальних програм.
Усі матеріали внутрішкільного контролю узагальнено в довідках і наказах по школі.
Робота висвітлюється на сайтах школи.
Отже, слід зазначити, що методична робота у 2016/2017 н.р. проводилася на достатньому рівні.
У 2016/2017 навчальному році всі учні атестовані.
21 учня школи нагороджено Похвальними листами.
8 випускників отримали Свідоцтва про базову загальну середню освіту.
З метою вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення методичного, фахового та загальнокультурного рівня членів педагогічного колективу, сприяння творчим пошукам учителів та у відповідності до нормативних документів про освіту, рекомендацій районного методичного кабінету, плану роботи школи,
НАКАЗУЮ:
1. Педагогічному колективу протягом 2017/2018 навчального року продовжити роботу над вирішенням науково-методичної проблеми «Формування особистості учня, виявлення його нахилів, талантів в процесі навчання, виховання і саморозвитку».
2. Створити у школі такі методичні об'єднання:
Вчителів-класоводів(керівник Хіміч Т.І.)
Вчителів гуманітарно- естетичного циклу(керівник Іванюк О.М.).
Вчителів природничо-математичного циклу(керівник: Митровці Г.І.);
Класних керівників(керівник: Димова Ю.В.).
1. 3. Провести 4 методичні тижні:
І. ЖОВТЕНЬ(теоретичний): Обговорення і затвердження плану роботи методоб’єднань
ІІ. ГРУДЕНЬ(практичний): Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів створення ситуації успіху в навчальній діяльності. Організація самостійної роботи учнів.
Відкриті уроки: згідно графіка
ІІІ. ЛЮТИЙ(практичний): Активізація пізнавальних інтересів учнів. Творчий диспут на тему: «Як зробити урок джерелом радісної і натхненної праці учнів?»
Відкриті уроки: згідно графіка
ІV. КВІТЕНЬ(теоретичний): Обмін досвідом, організація повторення навчального матеріалу та підготовка до ПДА . Підведення підсумків методичної роботи.
2. Організувати проведення шкільних предметних олімпіад.
3. Всім учителям оформити портфоліо або творчі папки з проблемного питання.
Бесіда за круглим столом на тему: «Органічна єдність методів навчання, виховання й розвитку дітей відповідно до вимог Концепції національно-патріотичного виховання»
4. Охопити курсовою перепідготовкою: Зякун М.М., Гоал Н.І., Звонар Н.О.
5. Організувати вивчення системи роботи вчителів, що атестуються у поточному навчальному році, сприяти розповсюдженню педагогічного досвіду кращих учителів школи.
6. Проатестувати Митровці Г. І. та Білу М.І.; позачергово – Ребрик Н.В.
7. Основною індивідуальною формою підвищення професійної майстерності педагогів вважати самоосвіту.
8. Систематично проводити методичний інструктаж, огляд педагогічної преси на ШМО.
9. Залучати всіх учителів школи до роботи в районних методичних об’єднаннях.
10. Провести анкетування вчителів з питання покращення методичної роботи в школі.
Директор школи: Балега М.В
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected],
код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№112
від 04.09.2017р.
Про особливу відповідальність педагогічних працівників
Згідно листа МОН України за №1/9-382 від 29.07.2014 року,
НАКАЗУЮ:
1.Всім працівникам школи строго дотримуватися законодавства України.
2.Не брати участь у антидержавних акціях.
3.Дбати про свій моральний облік.
4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В.
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected],
код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№110
від 31.08. 2017
Про призначення керівників шкільних методичних об’єднань
З метою проведення науково-методичної роботи, організації наставництва та самоосвітньої діяльності педагогічних працівників, надання оперативної методичної допомоги молодим та новопризначеним педагогам, підвищення якості позакласної виховної робот з учнями з навчальних предметів,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити головою шкільного методоб’єднання вчителів початкових класів Хіміч Тетяну Іванівну.
2. Головою шкільного методоб’єднання вчителів природничо-математичного циклу призначити Митровці Ганну Іванівну.
3. Призначити головою шкільного методоб’єднання вчителів гуманітарного циклу Іванюк Олесю Михайлівну.
4. Пилип Діану Ярославівну призначити головою шкільного методоб’єднання класних керівників.
Директор школи: Балега М.В.

 

НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№107
від 31.08. 2017
Про розподіл тижневого навантаження
на 2017/2018 навчальний рік
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти» із змінами та доповненнями, на підставі робочого навчального плану школи на 2017/2018 навчальний рік, наказів про призначення нових учителів та комплектування штату педагогічних працівників,
НАКАЗУЮ:
1. Розподілити педагогічне навантаження з навчальних предметів на 2017/2018 навчальний рік між педагогічними працівниками школи таким чином:
1. Балега М.В.(викладач російської мови)
директор 1.0; російська мова – 10 / 10
2. Біла М.І. (викладач біології)
заступник директора школи з НВР – 0,5;
педагог-організатор – 0,5;
біологія – 9 /9
3. Сонливий В.М. ― фіз. вих. – 15 /15
4. Митровці Г.І.(викладач хімії)
хімія – 7 ; основи здоров’я – 5 ;
природознавство – 2 /14
5. Маргітич О.І.(викладач української мови та літератури)
українська мова - 9 год.
українська літ. - 4 год.
зарубіжна література – 6 год.
образотворче мистецтво – 3 год. /22
6. Ребрик Н.В. (викладач математики та інформатики)
математика – 5 ; алгебра - 4 ; геометрія – 4
фізика – 5 ; інформатика – 7 /25
7. Кузьма О.І. (викладач англійської мови та зарубіжної літератури)
англ. мова – 20; зарубіжна літ.- 4 /24
8. Пилип Д.Я . (викладач історії та правознавства)
історія України –– 8 ; всесвітня історія – 4
право – 1год. ; мистецтво – 2
географія – 9 /24
9. Іванюк О.М. (викладач української мови та літератури)
педагог-організатор – 0,5;
укр. мова і літ – 12год. /12
10. Радченко Яна Іванівна(викладач математики та інформатики) –
математика -5 ; алгебра - 3 ; геометрія – 2 ; фізика-2;
музика - 3 год.; трудове навчання-7 /22
11. Зякун М.М. – 0.75 ГПД
12. Ваш І.Б. – угорська мова – 6 год (ф)
2. Згідно навчального плану початкової школи на 2017/2018 н. р., уроки розподілити так:
1 клас Звонар Н.О. ― 21
2 клас. Хіміч Т.І. .– 21
3 клас Лендєл Г.В–– 22 + (інформатика 3 )
4клас Гоал Н.І. – 22
Директор школи Балега М.В.
НИЖНЬОРЕМЕТІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
І-ІІ СТУПЕНІВ
БЕРЕГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ _____________________________________________´__
вул. Центральна, 166, с. Нижні Ремети, 90241, факс/ тел.: 57-2-50 e-mail: [email protected],
код ЄДРПОУ 26098829
НАКАЗ
№80
від 28.08. 2017 року
Про режим роботи навчального закладу та
організований початок навчального року
У 2016-2017 н.р. педколективом школи проводилася робота по здійсненню навчально-виховного процесу в навчальному закладі, формуванню особистості учнів, виявленню їх нахилів, здібностей, виховання і саморозвитку, впровадженню особистісно зорієнтованого навчання учнів, збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління; виконанню шкільних програм, позакласних заходів. Дирекція школи закликає педколектив докласти максимум зусиль для покращення навчально-виховного процесу 2017-2018 н. році.
Виходячи з вищесказаного,
НАКАЗУЮ:
1. Педпрацівникам школи брати активну участь у реалізації заходів на виконання регіональної програми «Вчитель»:
- формувати в учнів духовний світ, національну свідомість, патріотизм; систематично проводити «Уроки мужності»;
- озброювати учнів міцними знаннями;
- виховання в учнів почуття громадянської відповідальності за свої вчинки;
- посилити контроль за викладанням державної мови;
- забезпечувати умови самореалізації та розвивати індивідуальні здібності учнів; повноцінний фізичний розвиток вихованців;
- адміністрації школи уважно ставитися до педагогічних надбань кожного вчителя, до створення здорової і творчої атмосфери у колективі;
- допомагати в роботі молодим спеціалістам;
- застосовувати особистісно зорієнтовану систему навчання і виховання;
- зберігати і зміцнювати здоров’я підростаючого покоління
2. У 2017-2018 н.р. працювати за таким режимом:
- робочий день розпочинати о 8 зак.ч.
- навчальні заняття організувати за семестровою системою:
І семестр - з 1 вересня по 22 грудня,
ІІ семестр – з 9 січня до 25 травня.
Канікули провести в такі терміни:
- осінні з 30 жовтня по 5 листопада,
- зимові з 23грудня по 10 січня,
- весняні з 26 березня по 3 квітня.
3. Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчити проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової (12 – 21 травня), основної (1 – 8 червня) школи. У 2017/2018 навчальному році державна підсумкову атестацію для учнів початкової школи провести у вигляді підсумкових контрольних робіт з трьох предметів: читання, української мови та математики.
4. Державну підсумкову атестацію для учнів основної школи провести у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та з предмета за вибором школи (9 клас) за завданнями, розробленими загальноосвітнім навчальним закладом .
5. Провести навчальну практику та навчальні екскурсiї відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-61 від 06.02.2008 року «Про методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», для учнів 1-4 класів протягом 4 днів тривалістю не більше з академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х - протягом 10 днів: у 5-6-х класах ─ по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах по 4 академічні години.
6. Вручення документів про освіту випускникам 9-го класу – до 15 червня.
7. Загальна кількість навчального часу залишається незмінною: школа І ст. – 175 робочих днів, школа ІІ ст. – 190 робочих днів.
8. Робочі навчальні плани на 2017-2018 н.р. скласти:
- для 1-4 кл. – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодь спорт від 10.06.2011 №572; Додаток №1 , зі змінами, затвердженими наказом МОН№585 від 29.05.15
- для 5-9 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодь спорт від від 03.04.2012 №409(в редакції наказу МОНмолодьспорт України від29.05.2014р. №664, зі змінами, згідно з наказом МОН Українивід 12.12.2014 № 1465; Додаток.№10 , зі змінами,затвердженими наказом МОН№585 від 29.05.15)
9. Працювати в одну зміну навчання.
10. Свято Першого дзвоника провести 01.09.2017 р. о 900за к.ч.
11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи Балега М.В