Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Нижні Ремети


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Підготовка до нового навчального року

Підготовка до нового навчального року: нормативно-правові документи
 
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV:
 
— наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів (ч. 1 ст. 14);
 
— навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань — 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року (ч. 1 ст. 16);
 
— структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами) та тривалість навчального тижня встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою (ч. 3 ст. 16);
 
— місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за загальноосвітніми навчальними закладами відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати (ч. 1 ст. 18).
 
Відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646:
 
— обліку підлягають діти і підлітки віком від 6 до 18 років та діти, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років, що постійно проживають на території України (п. 2);
 
— після уточнення списки дітей і підлітків шкільного віку затверджуються рішенням районної, районної у м. Києві держадміністрації і не пізніше ніж 20 серпня один примірник передається до відділів освіти (п. 8);
 
— відділи освіти не пізніше ніж 25 серпня поточного року надають списки дітей і підлітків шкільного віку загальноосвітнім навчальним закладам згідно з їх закріпленням за територіями обслуговування (п. 9);
 
— директори загальноосвітніх навчальних закладів щороку до 5 вересня на підставі списків забезпечують перевірку явки дітей і підлітків до загальноосвітнього навчального закладу і до 10 вересня повертають ці списки відділам освіти з відмітками про те, чи з’явилися учні на навчання, разом з довідками з місця навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах (п. 10).
 
Відповідно до пункту 2 Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465, обов’язковий попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а обов’язковий періодичний — у процесі діяльності (п. 2).
 
Відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1121:
 
— група продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної форми власності функціонує за рахунок коштів відповідних бюджетів, а приватної форми власності — за рахунок коштів засновника (власника) та інших джерел, не заборонених законодавством (п. 3);
 
— рішення про утворення групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної форми власності приймає його керівник за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, а приватної форми власності — за погодженням із засновником (власником) (п. 7);
 
— зарахування учнів до групи продовженого дня та їх відрахування здійснюються згідно з наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу на підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють (п. 12);
 
— заяви про зарахування учнів до групи продовженого дня приймаються на початку кожного навчального року, як правило, до 5 вересня (п. 12);
 
— група продовженого дня може комплектуватися з учнів одного класу, кількох класів (зокрема, перших або других, або третіх), кількох різних класів, але не більш як чотирьох вікових груп (п. 13).
 
Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778:
 
— місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати (п. 17);
 
— зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника (п. 22).
 
Відповідно до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116:
 
— харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах здійснюється за місцем виховання, навчання або на підприємствах громадського харчування, з якими засновником (власником) відповідного навчального закладу укладено договір (п. 2);
 
— у загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання за рахунок бюджетних коштів здійснюється харчування учнів (п. 5):
 
• яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII гарантується пільгове харчування;
 
• 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III;
 
• із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
• із числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах;
 
— органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування учнів інших категорій та передбачати на зазначену мету відповідні видатки з місцевих бюджетів (п. 5);
 
— за рішенням педагогічної ради навчальний заклад може звільнити від плати за харчування вихованців груп продовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком) (п. 5):
 
• 10 — у повному обсязі;
 
• 15 — на половину вартості;
 
— загальноосвітній навчальний заклад може прийняти рішення про звільнення у повному обсязі від плати за харчування не більш як 25% чисельності групи за списком учнів, які проживають у пришкільних інтернатах (п. 5);
 
— харчування інших учнів здійснюється за власні кошти (п. 5).
 
Відповідно до Іструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102:
 
— ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюються керівниками закладів та установ освіти при тарифікації за наслідками атестації (п. 4);
 
— тарифікаційні списки встановленої форми затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління (п. 4);
 
— відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати покладається на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів освіти, керівників вищестоящих органів управління (п. 6).
 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128, затверджено:
 
— Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (додаток 1);
 
— Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток 2).
 
Відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601:
 
— перед початком навчального року проводиться огляд кабінетів з метою визначення стану готовності їх до проведення занять (п. 2.3);
 
— кабінети і майстерні мають бути забезпечені (п. 4.12):
 
• аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги;
 
• первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України;
 
— вимоги пожежної безпеки для всіх навчальних приміщень визначаються НАПБ В.01.050-98/920 Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затвердженими спільним наказом Міносвіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.1998 № 348/70 (п. 4.13).
 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження форм звітності з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення» від 02.07.2012 № 766 затверджено:
 
— форми звітності:
 
• № ЗНЗ-1 «Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу»*;
 
• № ЗНЗ-2 «Звіт вечірньої (змінної) школи»;
 
• № 76-РВК «Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів»;
 
• № ЗВ-1 «Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл»
 
• № 83-РВК «Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів»;
 
— інструкції щодо заповнення форм звітності.
 
* Звіт щороку складають денні загальноосвітні навчальні заклади станом на 5 вересня та подають не пізніше 10 вересня:
— місцевому органу управління освітою (2 примірники);
— організації, до сфери управління якої належить цей заклад (для комунальних і державних закладів, крім системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України).
Відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246:
 
— попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою (п. 1.4):
 
• визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
 
• виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь);
 
— роботодавець відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я (п. 3.6 розділу ІІІ).
 
Відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63:
 
— кількість учнів загальноосвітнього навчального закладу не повинна перевищувати його проектну місткість (п. 3.1);
 
— загальноосвітні навчальні заклади повинні бути укомплектовані кваліфікованими кадрами середніх медичних працівників, лікарів-педіатрів, психологів (п. 11.1);
 
Відповідно до Методичних матеріалів «Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах», доданих до листа Міністерства освіти і науки України від 16.06 2014 № 1/9-319:
 
— у навчальних закладах галузі освіти і науки поряд з навчанням з охорони праці (ОП) проводиться навчання і перевірка знань з питань безпеки життєдіяльності (БЖД) — комплексної системи знань про захищеність життя і діяльності особистості, суспільства та життєвого середовища від небезпечних факторів природного і штучного характеру (п. 1.3);
 
— керівники навчальних закладів, їх заступники, відповідальні за ОП та БЖД, а також працівники, які проводять інструктажі з учнями з ОП (майстри, інструктори трудового навчання, учителі трудового навчання) та БЖД (учителі фізики, хімії, біології, інформатики, фізичного виховання, керівники гуртків тощо), проходять навчання і перевірку знань з ОП та БЖД на базі методичних підрозділів органів управління освітою, яким підпорядкований навчальний заклад. За наявності фінансування навчальний заклад може організовувати навчання зазначених вище категорій працівників у регіональних навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти. Програма навчання з ОП та БЖД затверджується наказами керівників відповідних установ (п. 1.5);
 
— усі інші працівники проходять навчання з ОП та БЖД в навчальних закладах за місцем роботи за програмами, що затверджені керівниками навчальних закладів (п. 1.5);
 
— інструктажі з БЖД проводяться відповідно до Положення про навчання з метою набуття навичок застосовувати знання у практичному житті, їх програми містять питання особистої безпеки та безпеки оточуючих згідно з напрямом проведення заходів, розробляються безпосередніми керівниками робіт або заходів і не вимагають обов’язкових інструкцій з БЖД. Такі інструктажі можна проводить у вигляді інформацій про небезпеки, лекцій, бесід з наступною перевіркою навичок, ігрових тренінгів тощо. У кожному конкретному випадку вчитель, майстер (інструктор) або особа, яка проводить інструктаж з БЖД, обирає свої методи, форми і засоби проведення таких інструктажів (п. 4.1);
 
— інструктажі з ОП з учнями проводяться (п. 5.1):
 
• вступний — перед початком занять з трудового навчання в навчальній майстерні, кабінеті виробничого навчання, лабораторії навчального закладу або у разі екскурсії на виробництво;
 
• первинний на робочому місці — на першому занятті з трудового навчання на початку навчального року;
 
• первинний перед виконанням навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо;
 
• позаплановий — при порушенні учнями вимог нормативно-правових актів з ОП, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.
 
— інструктажі з ОП в навчальному закладі проводить керівник робіт — вчитель трудового навчання, майстер (інструктор) виробничого навчання (п. 5.2).
 
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» від 09.06.2016 № 1/9-296:
 
— робочі навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік складаються:
 
для 1-4 класів — за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (далі — Типові навчальні плани № 572);
 
• для 5-8-х класів — за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664; далі — Типові навчальні плани № 409);
 
• для 9-х класів — зa Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132 (далі — Типові навчальні плани № 132);
 
• для 10-11-х класів — за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (далі — Типові навчальні плани № 834);
 
— для спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів:
 
• 5-8 класи — за Типовими навчальними планами № 409 (додаток 8 та (чи) інші відповідно до спеціалізації);
 
• 9 класи — зa Типовими навчальними планами № 132;
 
• 10-11 класи — за Типовими навчальними планами № 834;
 
— робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними закладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою;
 
— варіант Типового навчального плану (з вибором мови навчання, з вивченням мови національної меншини, з вивченням двох іноземних мов, з вивченням християнської етики чи етики, з вибором профілю навчання тощо) навчальний заклад обирає самостійно в залежності від типу закладу, його спеціалізації, освітніх запитів учнів і їхніх батьків та з урахуванням кадрового та матеріально-технічного забезпечення;
 
— робочі навчальні плани розробляються у такій же формі та за тими ж рекомендаціями‚ як і в минулі роки (лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303).
 
— індивідуальні й експериментальні робочі навчальні плани затверджуються департаментами (управліннями) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій і до 25 серпня погоджуються департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.
 
Відповідно до листа Інституту модернізації змісту освіти «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» від 25.07.2016 № 2.1/10-1828:
 
— національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально- виховного процесу. Основним документом щодо національно- патріотичного виховання підростаючого покоління є Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015;
 
— превентивне виховання має бути цілеспрямованою системою заходів правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків у дітей та учнівської молоді;
 
— виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших;
 
— завдання школи в галузі естетичного виховання:
 
• стимулювати естетичні потреби;
 
• прищеплювати естетичні сприйняття і почуття;
 
• виробляти естетичні поняття, смаки, оцінки і думки;
 
• плекати естетичні ідеали;
 
• виявляти й розвивати творчі здібності учнів;
 
— розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи;
 
— питання підготовки дітей та молоді до сімейного життя слід інтегрувати у зміст освіти початкової, середньої та старшої школи;
 
— змістом профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах має бути: формування в учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху; формування системи знань учнів про специфіку профільного навчання, стратегію і тактику реалізації визначених напрямів власного кар’єрного зростання у майбутньому; ознайомлення учнів із способами і прийомами прийняття обґрунтованих рішень про вибір майбутнього профілю навчання і майбутньої професії, забезпечення їх практичним досвідом пошуку необхідної інформації для розробки або ж удосконалення індивідуальної освітньої траєкторії та стратегії професійного зростання у майбутньому.
 
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку» від 20.07. 2016 № 1/9-385:
 
— тема Першого уроку для учнів 1-4 класів: «Це наше і це твоє». Матеріали до уроку, а саме — мультфільми, розроблено анімаційним розважально-пізнавальним телеканалом для сімей з дітьми дошкільного та шкільного віку ПЛЮСПЛЮС;
 
— тема Першого уроку для учнів 5-11 класів — «Від проголошення Незалежності до нової України»;
 
— під час проведення уроку загальноосвітні навчальні заклади, за бажанням, можуть взяти участь у Всеукраїнському учнівському конкурсі «Зміни до Конституції — нове обличчя місця, де ти живеш!» (положення про зазначений конкурс затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2016 року № 432);
 
— вчитель може провести Перший урок за власним сценарієм.