Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Нижні Ремети


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу 2014-2015 н.р.

/Files/images/fiscal_year_2014_2015_red_blue.jpg
МЕТОДОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

“Затверджую”

 

Директор школи:             Балега М.В.

18 вересня 2014 р

План роботи

методичного об’єднання вчителів

гуманітарного циклу
на 2014 – 2015 н.р.

 

Обговорено на засіданні вчителів

гуманітарного циклу
15 вересня 2014 року
Керівник ШМО: Маргітич О.І

Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу
  у 2013 – 2014 навчальному році

У 2013 – 2014 н.р. методоб’єднання вчителів гуманітарного циклу працювало над реалізацією завдань, поставлених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», по формуванню і розвитку соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовкою до професійного самовизначення.

ШМО продовжило працювати над провідною обласною проблемою, впроваджувало ідеї гуманізації та особистісного підходу в практичну діяльність кожного вчителя; велася підтримка дослідницької роботи вчителів, впровадження ними інноваційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання в середній школі.

Протягом навчального року вивчався досвід роботи педагогів МО, зокрема:

- Організація громадянського виховання на уроках історії (вчитель Пилип О.М.);

- Естетичне виховання на уроках іноземної мови (вчитель Димова Ю.В.)

Маргітич О.І., та Пилип О.М пройшли в навчальному році чергову атестацію, за наслідками якої встановлено першу кваліфікаційну категорію.

У квітні проведено теоретичний семінар за темою: “Психологічна підтримка дитини – основа особистісного підходу в навчально-виховній роботі”.

В роботі застосовувалися інтерактивні форми діяльності як круглі столи, наукові конференції, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася дієва допомога членам МО в реалізації завдань, що стоять перед педагогами

Відбулися, передбачені планом роботи, засідання шкільного МО, на яких проаналізовано рівень знань учнів з базових предметів. Було опрацьовано нормативні документи Міністерства освіти та науки України, обласного управління освіти та районного відділу освіти.

Проаналізувавши роботу методобєднання, визначаємо такі проблеми:

- недостатній рівень науково-методичного забезпечення викладання гуманітарних дисциплін;

- використання малоефективних форм та методів проведення уроків;

- недостатня увага приділяється підготовці учнів до районних олімпіад з гуманітарних предметів.

Завдання методоб’єднання учителів гуманітарного циклу на 2014 – 2015 н.р.

Виходячи з вище сказаного, методоб’єднання намічає такі напрямки роботи в 2014 – 2015 н.р:

·         Здійснювати науково-методичне забезпечення розвитку гуманітарної освіти; вдосконалювати форми і методи навчання,  застосовуючи інформаційні, комунікативні та інтерактивні методики, особистісно-зорієнтовані системи навчання при переході до профільного навчання;

·         Своєчасно виявляти і сприяти усуненню причин, які гальмують вдосконаленню методичного рівня вчителя.

·         Продовжувати роботу по формуванню методики з підготовки учнів. 

Відомості про членів шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу

 

№ п/п

Прізвище та ініціали вчителя

Освіта

Стаж

Категорія

Звання

Методична тема, над якою працює вчитель

1

Балега М.В

вища

32

Вища

Старший вчитель

Розвиток творчих здібностей на уроках світової літ. та рос.мови

2

Маргітич О.І

вища

12

І категорія

 

Реалізація моделі особистісно зорієнтованого навчання у процесі вивчення української мови та літератури

3

Пилип О.М.

вища

8

І
категорія

 

Використання інноваційних технологій на уроках історії

4

Пилип Д.Я.

вища

4

 

 

Розвиток пізнавальних здібностей та критичного мислення на уроках історії

5

Димова Ю.В.

вища

8

ІІ категорія

 

Розвиток монологічного та діалогічного мовлення на уроках англ. мови

6

Іванюк О.М.

вища

6

ІІ категорія

 

Розвиток зв’язного мовлення на уроках укр.. мови та літератури

 

Тематика семінарів та засідань
шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу
на 2014-2015 навчальний рік

 

 

Дата

Зміст роботи

Відповідальний

вересень

1. Аналіз викладання предметів гуманітарного циклу в 2013-2015 н.р. Особливості роботи шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу при переході до профільного навчання.

2. Затвердження плану роботи ШМО вчителів гуманітарного циклу на 2014-2015 н.р.
3. Опрацювання нормативних документів Міністерства освіти та науки, обласного управління освіти та райво.

Маргітич О.І

Листопад-

Грудень

1. Семінар-практикум на тему: ”Формування творчої особистості на уроках мови, літератури та історії”
 

2. Підготовка та проведення предметних шкільних олімпіад.

3.Відкриті уроки :

Маргітич О.І

Пилип Д.Я

 

       Пилип О.М

        Димова Ю.В.

 

Маргітич О.І

Балега М.В.

лютий

  1. Обмін досвідом “Проектні технології при викладанні гуманітарних дисциплін”

2. Групові та колективні форми в позакласній роботі.
3. Відкритий позакласний захід.

4. Відкриті уроки :

 

Пилип О.М.

Пилип Д.Я

 

        Маргітич О.І.

 

Пилип Д.Я

Пилип О.М

Димова Ю.В

квітень

1. Ситуація успіху на уроці як засіб розвитку навчальної активності та самостійності учнів.
2. Вивчення інструктивних матеріалів для проведення підсумкової державної атестації.
3. “Педагогічна скарбниця”. (Творчий звіт членів ШМО по роботі над методичною проблемою)

Балега М.В

 

Маргітич О.І