Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Нижні Ремети


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Методичне об'єднання класних керівників 2014-2015 н.р.

/Files/images/fiscal_year_2014_2015_red_blue.jpg
МЕТОДОБ'ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

“Затверджую”

Директор школи:     Балега М.В.

10 вересня 2014 р

План роботи

методичного об’єднання секції класних керівників
на 2014 – 2015 н.р.

Обговорено на засіданні

методобєднання класних керівників
9 вересня 2014 року
Керівник ШМО: Димова Ю.В.

Відомості про членів шкільного методичного об’єднання секції класних керівників

 

№ п/п

Прізвище та ініціали вчителя

Освіта

Стаж

Категорія

Методична тема, над якою працює вчитель

1

Маргітич О.І

вища

12

І категорія

Реалізація моделі особистісно зорієнтованого навчання у процесі вивчення української мови та літератури

2

Пилип О.М.

вища

8

І
категорія

Використання інноваційних технологій на уроках історії

3

Пилип Д.Я.

вища

4

 

Розвиток пізнавальних здібностей та критичного мислення на уроках історії

4

Димова Ю.В.

вища

8

ІІ категорія

Розвиток монологічного та діалогічного мовлення на уроках англ. мови

5

Віраг-Свищо В.Й.

вища

1

 

 

 

Аналіз методичного об’єднання класних керівників за 2013-2014 н.р.

Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька.

Та повірте, і для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж ще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім’ї?

Від класного керівника залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей — великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ — неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. І хочемо ми того чи ні, але, оскільки діти зовні схожі на своїх батьків, риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців.

Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь!

Головним завданням методичної роботи у школі є надання реальної, дієвої допомоги класним керівникам та вихователям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок і вмінь.

Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.
В минулому 2013-2014 н.р. методичне об’єднання класних керівників особливу увагу приділило темі морально-естетичного виховання. Кожен класний керівник так спланував свою роботу, щоб рівноцінно поєднувати виховні справи, зміст яких охоплює різні сфери життєдіяльності дитини; розвивати її природні потреби у спілкуванні, пізнанні, грі, творчості, соціальному визнанні: формувати її стійкий активно включений інтерес до позакласних справ, активного дозвілля, повагу до старших, забезпечити комфортний фізичний та емоційний стан.

У минулому навчальному році методичне об’єднання класних керівників також спрямувало свою роботу на:

- Розвиток естетичних смаків і уподобань школярів, залучення до прекрасного, до уміння сприймати і цінувати мистецтво;

- Виховання школярів на загальноприйнятих нормах етики і моралі;

- Виховання гармонійно та всебічно розвинутої особистості кожного школяра;

- Надання допомоги батькам у сімейному вихованні, творча співпраця з батьківською громадськістю;

- Вивчення і впровадження в практику педагогічної майстерності класного керівника з питань психолого-педагогічного спілкування з учнями різних категорій;

- Пропаганда здорового способу життя, залучення до занять спортом, фізкультурою, закалюванням організму;

- Впровадження в систему виховної роботи заходів по запобіганню насильства над дітьми, між дітьми, попередження травматизму.

Це відображено в темах шкільного методичного об’єднання.

У виховній роботі використовували різноманітні за формою та змістом заходи:

-Відкрита виховна година « Права та обов’язки дітей » - класний керівник 7 класу

Пилип О.М.

-« Шевченківські дні » всі класні керівники протягом навчального року.

- Лекція «Батьки, класні керівники та керівники гуртків у вихованні дітей» - шкільний психолог Свищо-Віраг В.Й.

- Вечір «Новорічне свято» - класний керівник 9 класу Димова Ю.В.

- Лінійка «День Соборності України » класний керівник 7 класу Пилип О.М.

- « Вечір до дня Святого Валентина» - педагог-організатор та класний керівник 5 класу Свищо-Віраг В.Й.

- Відкрита виховна година «Рідне слово моє, не мовчи» - класний керівник 6 класу

Іванюк О.М.

- Відкрита виховна година «Вплив алкоголю на здоров’я дитини» - класний керівник 8 класу Маргітич О.І.

- Відкрита виховна година «Умійте цінувати дружбу» - класний керівник 9 класу

Димова Ю.В.

Також класні керівники проводили правові бесіди, профорієнтаційні бесіди (9 клас), виховні години «Голодомор», «Снід», «9 травня – День Перемоги» і т.д.

Є проблеми, які потребують вирішення у новому 2014-2015 навчальному році. Потрібно відійти від так званих «виховних годин», адже виховання – постійний, неперервний процес, а не 40-хвилинний вплив на дитину 1 раз на тиждень. Потрібно використовувати традиційні форми виховної роботи: диспути, години спілкування, різні форми роботи із книгою, ілюстраціями, періодичною пресою, усні журнали, екскурсії, ранки, свята, вікторини, конкурси, змагання по вікових категоріях. Тому вчителями школи було розроблено планування на наступний навчальний рік, включаючи такі етапи:

- Правове виховання.

- Фізичне виховання та формування здорового способу життя.

- Патріотичне виховання.

- Морально-етичне виховання.

- Профорієнтація і трудове виховання.

- Екологічна та туристично-краєзнавча робота.

Мета і задачі роботи шкільного МО класних керівників у 2014-2015 н.р.

- здійснювати позакласну та позаурочну виховну роботу;

- формувати творчу, працелюбну особистість, її національну свідомість, готовність до праці в ім’я України, культуру знань;

- виховувати свідоме ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства;

- стимулювати до самоосвіти, самовдосконалення та здорового способу життя;

- підготувати до самостійного життя особистість, яка вміє швидко адаптуватися до змін, використовувати власні знання у практичних справах, вміє реалізувати ідеї у практичній діяльності;

- вживати додаткові заходи щодо профілактики правопорушень, попередження та зменшення вживання шкідливих звичок;

- формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя у дітей та молоді.

ПЛАН ЗАСІДАНЬ 

 

 

 

ЗМІСТ РОБОТИ

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІ

 

 

 

1.

 

 

2.

 

3.

Засідання 1. ТЕМА. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Підсумки виховної роботи за 2013-2014н.р. Обговорення та затвердження плану роботи на новий навчальний рік.

Основні завдання та напрямки виховної роботи на 2014-2015 н.р.

Огляд новинок методичної літератури, методичних листів і рекомендацій МОН України, рішень РДА та управління освіти.

ВЕРЕСЕНЬ

Класні керівники

 

 

 

1.

2.

 

3.

4.

Засідання 2. ТЕМА. ПРАВОВЕ ТА МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ РОБОТИ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ.

 Відкрита виховна година

Відкрита виховна година «Права свої знай – про правила й обов’язки не забувай!»

Відкрита виховна година

Відкрита виховна година «Дивіться на нас як на рівних»

ГРУДЕНЬ

 

 

 

Свищо В.Й.

Димова Ю.В.

 

Пилип Д.Я.

Пилип О.М.

 

 

 

1.

 

2.

Засідання 3. ТЕМА. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОТРЕБИ В ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ.

Роль класного керівника у формуванні здорового способу життя учнів класу.

Формування мотивації в учнів на здоровий спосіб життя.

ЛЮТИЙ

Класні керівники

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

Засідання 4. ТЕМА. ПІДВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ.

Підсумки роботи МО класних керівників за 2014/2015 навчальний рік.

Проведення анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі. Пропозиції щодо виховної роботи в 2015/2016 навчальному році.