Загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Нижні Ремети


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Методична робота

Методична робота

      Методична робота – це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи вчителів.

    У нашій школі вона спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя; збагачення розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток особистості.

  Основними складовими  роботи школи є такі напрями і аспекти як: методична робота, система навчання, система виховання.

Мета науково - методичної роботи

     Навчання і розвиток педагогічних кадрів; вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду; створення власних методичних розробок для урізноманітнення та покращення навчально – виховного процесу.

Завдання

·         Опанування  методологічними й теоретичними основами викладання в школі, сучасними досягненнями психолого – педагогічної науки;

·         вивчення та використання на практиці передового педагогічного досвіду вчителів;

·         розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів;

·         активізація творчих здібностей вчителів;

·         створення необхідних умов для підвищення ідейно – теоретичного рівня та кваліфікації педагогічних працівників;

·         сприяння вивільненню часу вчителя для творчості: «Вільний час учителя – це корінь, який живить джерела педагогічної творчості» (В. Сухомлинський)

·         сприяння творчому використанню в практиці навчально – виховної роботи найцінніших теоретично – практичних здобутків вчителів новаторів;

·         забезпечення умов для безперервності освіти шляхом впровадження дистанційного навчання;

·         вдосконалення системи стимулювання творчо працюючих учителів.

Форми організації методичної роботи:

            Провідною формою організації науково – методичної роботи є методичні об’єднання вчителів, робота яких сприяє створенню умов для удосконалення педагогічної майстерності вчителя.

       Методичні об’єднання перебувають ніби у фокусі, в якому збігаються «промені» всіх інших форм підвищення кваліфікації: самоосвіта, наставництво, семінари, конференції.

 

Напрямки роботи ШМО

·         організація безперервного підвищення науково-теоретичної та методико-технологічної компетентності фахівців;

·         розробка внутрішніх освітніх стандартів;

·         проведення внутрішньої атестації співробітників;

·         відбір підручників та методичної літератури;

·         організація позакласної роботи з предмета, в тому числі олімпіад, конкурсів, предметних тижнів, свят тощо.

Функції ШМО

  • Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій рай методкабінетів, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів професійної самоосвіти вчителів;
  • МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги рішення задач;
  • МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики;
  • Одним з функціональних обов’язків ШМО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.
  • Саме завдяки розподілу функцій внутрішкільного контролю між адміністрацією та ШМО  склалася система творчої діяльності педагога. Результатом такої діяльності стали цікаві надбання з питань упровадження та використання комп’ютерної підтримки уроків різних напрямків, реалізації завдань особистісно-зорієнтованого навчання.
  • В школі створена атмосфера доброзичливості, без напруження, підвищується розумова та творча активність, здатність до пошуку. Вчителі й учні активні співучасники творчого процесу.

Реалізація функцій управління системою

науково-методичної роботи школи.

 

Планування – визначення мети, складання плану роботи різних ланок.

Організації – організація виконання річного плану, організація виконання плану керівництва і контролю.

Діагностична – вивчення якості викладання предметів. Діагностування, узагальнення результатів досліджень.

Прогностична – планування, моделювання, проектування, управління упровадженням нових ресурсів, проведення теоретичних семінарів.

Моделююча – вивчення досвіду роботи інших колективів, педагогічні зустрічі, участь та проведення семінарів, участь у педагогічних експериментах.

Компенсаторна – забезпечення педагогів інформацією.

Відновлювальна – організація самоосвіти, участь  в курсах перепідготовки, педагогічні лекторії.

Коригуюча – використання досліджень, психологічна робота, пошук нових форм та методів роботи.

Координуюча – циклограми роботи, раціональне обєднання всіх видів діяльності.

Пропагандистська– інформування та агітація за впровадження досвіду роботи, створення відеотеки педмайстерності, участь у виставках, семінарах, випуск друкованої продукції.

Контрольно – інформаційна – аналіз кількісних та якісних змін, що відбуваються в діючій системі, здійснення зворотного зв’язку.

Забезпечення адаптації учнів до навчання у п’ятому класі

 

План роботи Нижньореметівської ЗОШ І-ІІ ст.

щодо забезпечення адаптації учнів до навчання у п’ятому класі

у 2016/2017 навчальному році

 

Строк

виконання

Зміст роботи

Відповідальні

Травень — початок вересня

Провести психолого-педагогічне діагностування психологічної готовності учнів до навчання у п'ятому класі

Заступник директора з навчально-виховної роботи (НВР)

 Учителі- «предметники», які працюватимуть з учнями п'ятого класу

 Практичний психолог

Паршутіна Т.М.

 Класний керівник:

Пилип Д.Я.

Ознайомити батьків із психологічними особливостями учнів цієї вікової категорії

Практичний психолог

Паршутіна Т.М.

 Класний керівник:

Пилип Д.Я.

 

 Провести анкетування та тестування батьків щодо додаткового визначення рівня адаптації учнів до навчання у п'ятих класах та їх ставлення до навчального процесу

 

Класний керівник

Проаналізувати роботу педагогічного колективу та батьків під час адаптаційного періоду учнів п'ятих класів; визначити тих учнів, які зазнали труднощів під час адаптаційного періоду

Заступник директора з НВР

 

Учителі-предметники

 

Практичний психолог

Провести нараду  за результатами аналізування підсумків роботи щодо адаптації учнів до навчання у п'ятому класі

Адміністрація школи

 

Учителі-предметники

 

Практичний психолог

 

Листопад-грудень

Здійснити корекційно-розвивальну роботу з учнями у формі індивідуальних занять та занять у малих групах щодо подолання труднощів під час адаптаційного періоду

Практичний психолог

 

Провести консультації для батьків учнів п'ятого класу

Практичний психолог

 

 Класний керівник:

 

Проаналізувати адаптаційний процес учнів п'ятого класу

 

Адміністрація школи

 Учителі-предметники

 Практичний психолог

 Класний керівник: